Tekstin koko:

Pienennä Suurenna
Suomen CP-Liitto

Suomen CP-liitto ry

Suomen CP-liitto ry on cp-, mmc- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän läheistensä valtakunnallinen vammais- ja erityisliikuntajärjestö.


CP-liiton hankkeet

Innostun liikkumaan logo

Innostun liikkumaan (2013–2017) on vähän liikkuvien lasten asialla. Toiminnassa huomioidaan erityisesti ne lapset, joilla on motoriikan oppimisvaikeus tai lievempiä motorisia haasteita. Muita linkkejä

nv logo

CP-liitto on NV  Neurologisten vammaisjärjestöjen puheenjohtaja vuosina 2015–2017. NV-verkostossa on mukana 14 vammais- ja potilasjärjestöä.

ray tukee hyvia tekoja thumb

CP-liiton toimintaa tukee Raha-automaattiyhdistys.


Vammaryhmät

Osallistu kansalliseen vertaistukitutkimukseen


RAY:n rahoittamassa tutkimuksessa selvitetään internet-välitteisen tuen toimivuutta. Tuella tarkoitetaan toimintaa, jossa samankaltaisessa elämäntilanteessa olevat kohtaavat ja tukevat toisiaan internetissä. Tuki voi olla monen muotoista, se voi liittyä erilaisiin elämäntilanteisiin ja sitä voivat antaa koulutetut vapaaehtoiset tai ammattilaiset.


CP-lehti 1/2016
CP-lehti_012016_kansi

Ei pelkkää erityistaidetta: Vammaisten ihmisten tekemästä taiteesta puhutaan vain harvoin taiteellisten ansioiden vuoksi.


CP-LIITON KURSSIT VUONNA 2016

Kurssiesite 2016 kansi

CP-liitto järjestää vuonna 2016 yhteensä 12 sopeutumisvalmennuskurssia. Kursseja järjestetään perheille, nuorille ja aikuisille. SOPEUTUMISVALMENNUS-KIRJA

sope kansi
Sopeutumisvalmennus – suomalaisen kuntoutuksen oivallus on järjestöjen yhteistyönä toteutettu teos, joka kokoaa sopeutumisvalmennuksen keskeiset teoriat, käytännöt ja tekijät.