Tekstin koko:

Pienennä Suurenna
Suomen CP-Liitto

Suomen CP-liitto ry

Suomen CP-liitto ry on cp-, mmc- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän läheistensä valtakunnallinen vammais- ja erityisliikuntajärjestö.


rss

Ajankohtaista


rss

18.11.2015 Kysely: Ammattilaiset eivät aina tiedä kuka vastaa palvelusuunnitelmasta

NV – Neurologiset vammaisjärjestöt kysyi Apuväline 2015 -messuilla kävijöiden tietoja palvelusuunnitelmasta. Vastausten perusteella palvelusuunnitelma tunnetaan melko hyvin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten keskuudessa. Monelle on kuitenkin epäselvää, kuka palvelusuunnitelman laatii.

Lue lisää

27.10.2015 Kannanotto: Takuueläkkeellä elävien toimeentulo on säilytettävä vähintään nykyisellään

Suomen CP-liitto ry vaatii, että hallitus turvaa takuueläkkeellä elävien toimeentulon säilymisen vähintään nykyisellään. Hallituksen tulee lisäksi säästötoimia suunnitellessaan selvittää toimien vaikutukset takuueläkkeellä elävien vammaisten ihmisten toimeentuloon ja huolehtia, ettei heidän toimeentulonsa heikkene.

Lue lisää

22.10.2015 Simo Vehmas: Vammaisten oikeuksista tingitään säästötalkoiden nimissä

Vammaisuus nähdään Suomessa ensisijaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon kysymyksenä, sanoo vammaistutkimuksen professori Simo Vehmas. Tästä syystä kuntien on mahdollista tinkiä vammaisten ihmisten oikeuksien toteutumisesta – samalla kun säästetään muustakin sosiaali- ja terveydenhuollosta.

Lue lisää

21.10.2015 Vammaisen pysäköintiluvan haku muuttuu ensi vuoden alussa

Vammaisen pysäköintilupaa haetaan 1.1.2016 alkaen Ajovarman toimipisteistä. Pysäköintiluvan saantiperusteisiin ei tule muutoksia.

Lue lisää

19.10.2015 CP-viikko nostaa esiin yhdistysten hyvää työtä

Viikolla 43 vietetään valtakunnallista CP-viikkoa. Teemaviikon tavoitteena on nostaa esiin cp-yhdistysten tekemää hyvää työtä. CP-liitto on 20 cp-yhdistyksen kattojärjestö. Vapaaehtoisvoimin toimivissa cp-yhdistyksissä on noin 3 100 henkilöjäsentä eri puolilla Suomea.

Lue lisääCP-liiton hankkeet

Innostun liikkumaan logo

Innostun liikkumaan (2013–2015) on vähän liikkuvien peruskoululaisten asialla. Hanke tarjoaa tukea vähän liikkuvien alakouluikäisten lasten liikkumisen lisäämiseksi huomoiden erityisesti lapset, joilla on motorisen oppimisen vaikeuksia.Muita linkkejä

nv logo

CP-liitto on NV  Neurologisten vammaisjärjestöjen puheenjohtaja vuosina 2015–2017. NV-verkostossa on mukana 14 vammais- ja potilasjärjestöä.

ray tukee hyvia tekoja thumb

CP-liiton toimintaa tukee Raha-automaattiyhdistys.


Vammaryhmät

CP-LEHTI 4/2015
CP-lehti 042015

Omakustanne antaa vapauden kertoa omin sanoin | Moijalan talkoohenki on pitänyt jo 30 vuotta  | Elämäntaiteilijat tekivät kantaaottavan teatteriesityksen


JÄSENTIEDOTE
jässäri 2

CP-liiton jäsentiedotteessa kerrotaan liiton toiminnasta, tapahtumista ja etuuksista cp-yhdistysten jäsenille.
SOPEUTUMISVALMENNUS-KIRJA

sope kansi
Sopeutumisvalmennus – suomalaisen kuntoutuksen oivallus on järjestöjen yhteistyönä toteutettu teos, joka kokoaa sopeutumisvalmennuksen keskeiset teoriat, käytännöt ja tekijät.