rss Ajankohtaista

17.12.2018 15.51

CP-lehti: Kuntoutusta jokaiselle tarpeen mukaan

Vuoden viimeinen CP-lehti nostaa esiin kaksi julkisen rahoituksen ulkopuolista kuntoutusmuotoa, ABR-kuntoutus ja Vasa Concept, joita molempia on tarjottu Suomessa kursseina.

Etenkin cp-vammaisille lapsille suunnattua ABR-kuntoutusta on järjestetty Suomessa viiden vuoden ajan. Asiaa edistämään on perustettu yhdistys, ABR-kuntoutuksen tuki, jonka puheenjohtaja Soile Sundqvist-Huovinen kertoo CP-lehdessä 8-vuotiaan Konstan perheen tarinan. Pitkäjänteinen harjoittelu on tuonut näkyviä tuloksia Konstan kehonhallintaan ja parantanut monin tavoin pienen koululaisen elämänlaatua.

Omia kokemuksiaan aikuisille suunnatusta Vasa Concept -kuntoutuksesta kertoo CP-lehden lukijoille Tiina Kumpuvuori. Kestävyyttä ja jopa kivunsietokykyä koetteleva kurssi ei sovi kaikille, mutta Kumpuvuorelle se oli myönteinen kokemus.

ABR-kuntoutusta ja Vasa Conceptia yhdistää se, että molemmat ovat suhteellisen uusia tulokkaita suomalaisen kuntoutuksen kentällä. Kela teetti muutama vuosi sitten selvityksen ABR-kuntoutuksesta, mutta tutkimusnäyttö ei vielä tuolloin riittänyt, että ABR olisi otettu mukaan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin.

Kun tutkimustietoa on vähän, on kuunneltava kuntoutujien omia kokemuksia. Jos kuntoutuja itse tuntee saaneensa kurssilta tarvitsemansa hyödyn, kuntoutus on täyttänyt keskeisen tehtävänsä.

Kelakin korostaa kuntoutujan omaa aktiivisuutta: kuntoutusta suunnitellaan kuntoutujan tarpeita kuunnellen, yhteistyössä kuntoutujalle merkityksellisten toimijoiden kanssa. Käytäntö näyttää toiselta.

”Ohjausta ja neuvontaa etsivä tarvitsee välillä joko kärsivällisyyttä tai hyvää tuuria”, kirjoittaa sosiaalisen kuntoutuksen asiantuntija Päivi Ritvanen. Hänen mukaansa vaarana on, etteivät cp-vammaiset aikuiset saa riittävän laaja-alaista arviota kuntoutustarpeestaan.

Kilpailutusten aiheuttamat ongelmat on niin ikään huomioitu CP-lehdessä. Toiminnanjohtaja Marju Silander toteaa pääkirjoituksessa, että järjestöjen pahimmat pelot näyttävät tänä syksynä käyneen toteen.

”Eri puolilta Suomea saamme toistuvia yhteydenottoja osaavien ammattilaisten katoamisesta erityisesti lasten avoterapioista. Kilpailutuksen asiakirjoissa lasten ja aikuisten kuntoutusta ei ilmeisesti eritelty toisistaan millään tavalla, eikä asiakkaan tarvetta ole huomioitu riittävästi.”

”Vammaisten ihmisten elämässä kuntoutus on keskeisessä asemassa. Lapsuudessa se tukee kehitystä, aikuisiällä korostuu toimintakyvyn edistäminen ja ylläpitäminen. On selvää, että jokaisen tulee saada kuntoutuspalveluita oman yksilöllisen tarpeensa ja tilanteensa mukaan”, Silander kirjoittaa.

Tuhdin kuntoutus-teeman lisäksi CP-lehdessä 4/2018 mm. tutustutaan pyörätuolisählyyn ja selvitetään mikä muuttuu uuden vammaispalvelulain myötä. Lue lehti tästä linkistä.

Lue myös asiantuntijamme Pilvi Tuomolan näkökulma: Kuntoutus tuottaa hyvinvointia yhteistyöllä.

cplehti_0418_kansi


Palaa otsikoihin