rss Ajankohtaista

14.11.2018 9.44

CP-liiton hankkeet esillä motorisen oppimisen vaikeuksien konferenssissa

CP-liiton hankkeet lasten motorisen oppimisen vaikeuksien tunnistamiseksi ja tukemiseksi olivat esillä viime kesänä Lontoossa järjestetyssä alan kansainvälisessä konferenssissa.

Joka toinen vuosi järjestettävä DCDUK-konferenssi yhdistää motorisen oppimisen vaikeuksien tieteellistä ja käytännöllistä tietoa. Lontoossa seminaariin kokoontui alan tutkijoita ja käytännön osaajia eri puolilta maailmaa. Kolmen konferenssipäivän aikana pidettiin yhteensä lähes 30 suullista ja posteriesitystä.

Esityksiä yhdistävä teema oli kansainvälinen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden luokitus ICF. Konferenssin toinen pääpuhuja, brittiläinen professori Hayley Leonard puhui kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta motorisen oppimisen vaikeuden ja siihen liittyvien muiden ongelmien ymmärtämiseksi. 

Toinen pääpuhuja oli kanadalaisen CanChild-tutkimuskeskuksen tutkija Cheryl Missiuna, joka esitteli CanChildin kehittämää mallia, jossa tukea tarvitsevat lapset saavat tarvittavan avun koulussa.

Hankkeista pysyväksi motoriikan oppimisen vaikeus -yksiköksi

Esittelimme seminaarissa posteristamme suomalaisen mallin, jossa CP-liiton kolmessa tutkimushankkeessa on työskennelty lasten kehityksellisen koordinaatiohäiriön tiedostamiseksi, tunnistamiseksi ja tukemiseksi.

Posterissa kuvattiin jokaisessa hankkeessa kehitetyt menetelmät, joiden avulla motoriikan haasteita voidaan havainnoida ja tukea.

Liiku, opi osallistu -hankkeessa (2007-2011) kehitettiin Loikkis-materiaali, jossa tekstien ja videoiden avulla ohjataan havainnoimaan lapsen motoriikkaa.

Mukaan-hankkeessa (2012-2014) käännettiin suomeksi hollantilainen MOQ-T-lomake ja kerättiin siihen suomalainen viiteaineisto, jotka auttavat lasten kanssa työskenteleviä ammattilaisia arvioimaan lasten hieno- ja karkeamotorisia taitoja. Lomake auttaa ammattilaisia tunnistamaan tukea tarvitsevat lapset sekä helpottaa asian puheeksi ottamista lasten vanhempien kanssa.

Innostun liikkumaan -hankkeessa (2013-2017) tuotettiin materiaalia motoriikan vaikeuksien tukemiseen. Skillilataamosta ammattilaiset ja vanhemmat voivat ladata maksuttomia materiaaleja, joissa kuvataan motoristen taitojen kehittämistä tukevia harjoitteita vaihe vaiheelta.

Tutkimushankkeiden jatkoksi CP-liitossa on tänä vuonna aloittanut toimintansa Motorisen oppisen vaikeus -yksikkö, joka tuottaa ja kokoaa tietoa ja materiaalia motoriikan haasteiden tunnistamiseksi ja tukemiseksi.

Konferenssin päätteeksi saimme esitellä Jyväskylässä ensi vuonna järjestettävän kansainvälisen motorisen oppimisen vaikeuden konferenssin (13th Developmental Coordination Disorder Conference). Lontoon-konferenssin pääpuhuja Cheryl Missiuna on myös yksi Jyväskylän-konferenssin pääpuhujista. Toivotimme hänet sekä muut vieraat tervetulleiksi Jyväskylään 5.-8. kesäkuuta 2019.

Teksti: Elina Hakkarainen
Kirjoittaja KM ja psykologi, joka on työskennellyt CP-liiton hankkeissa Liiku, opi, osallistu, Mukaan ja Innostun liikkumaan.

Lisätiedot Jyväskylän-konferenssista: www.jyu.fi/dcd13


Palaa otsikoihin