rss Ajankohtaista

27.10.2017

Etsitään tutkimusta varten 10–18-vuotiaita CP-vammaisia lapsia ja nuoria

Etsimme tutkimukseemme "Proprioseptiikka terveillä ja CP-vammaisilla lapsilla ja nuorilla" 10–18-vuotiaita lapsia ja nuoria. Tutkimus tehdään HYKS:n Lastenneurologian kuntoutusyksikön ja Aalto-yliopiston yhteistyönä. Tutkimukseen voit osallistua, jos seuraavat kohdat täyttyvät:

  • CP-diagnoosi (spastinen di- tai hemiplegia)
  • Hyvä karkeamotoriikan taso (GMFCS 1–2/5 eli kävely ilman apuvälineitä)
  • Lievä käsienkäytön vaikeus (MACS 1–2/5)
  • Ei metallia kehossa (esim. ei hammasrautoja)

Proprioseptiikalla tarkoitetaan asento- ja liiketuntoaistia eli sitä, miten ihminen näkemättäkin aistii oman liikkeensä ja asentonsa. Lasten ja nuorten asentotuntoa ei ole tutkittu vielä kovin paljon, joten tutkimuksesta saamme arvokasta uutta perustietoa aiheesta. Lisäksi tutkimme, kuinka asento- ja liiketunto liittyy CP-vamman oireisiin. Tämä uusi tieto ja näkökulma voi merkittävästi parantaa yksilöllistä CP-vamman hoitoa.

Tutkimuksia tehdään Lastenlinnassa (Meilahti) ja Aalto-yliopistossa (Otaniemi):

Lastenlinna (Meilahti), Lastenlinnantie 2, Helsinki
  • Kartoitamme ensin muutamilla tehtävillä muistia, sekä nähdyn- ja kuullunvaraista hahmottamista (kesto: 1h).
  • Teemme tutkittaville videoitavan kävelyanalyysin ja tasapainotestejä (kesto valmisteluineen 2–3h)
  • Käsien motoriikkaa mittaavat testit (1–2h).
Nämä tutkimukset pyritään tekemään samana päivänä (yhdellä käyntikerralla) tai vaihtoehtoisesti erillisinä 1–3 tunnin käynteinä.


Aalto-yliopisto (Otaniemi), Rakentajanaukio 2c, Espoo
  • Tutkimme aivokuoren toiminnan synnyttämiä magneettikenttiä magnetoenkefalografialla (MEG; kesto valmisteluineen 2h).
  • Tutkimme aivojen rakennetta ja toimintaa magneettikuvauksella (MRI; kesto valmisteluineen 3h).
Nämä tutkimukset pyritään tekemään samana päivänä (yhdellä käyntikerralla) tai vaihtoehtoisesti kahtena erillisenä 2–3 tunnin käynteinä. Aivokuvantamiset ovat täysin vaarattomia. Tutkittava on pääasiassa rentona kuvantamisen aikana, mutta tekee myös kevyitä liike- ja ajatustehtäviä.

Tutkimuspäivinä tutkittaville tarjotaan tarvittaessa lounas (koko päivän tutkimuskerroilla) ja välipalaa. Tarvittaessa tutkittavan matkakulut korvataan. Kiitoksena vaivannäöstä annamme tutkittaville elokuvalippuja ja muita yllätyksiä.

Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista sen kaikissa vaiheissa. Olemme kiitollisia kaikille halukkaille osallistujille! 

Lisätietoja tutkimuksesta saatte seuraavilta henkilöiltä:


Vastaava tutkija Aalto: 
Harri Piitulainen, LitT, Dosentti
Aalto-yliopisto / Neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitos, HUS / Lasten ja nuorten sairaala
+358 50 568 0654, harri.piitulainen@aalto.fi, harri.piitulainen@hus.fi

Yhteyshenkilö Aalto: 
Julia Jaatela, DI, Tohtorikoulutettava
Aalto-yliopisto / Neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitos
+358 50 339 4923, julia.jaatela@aalto.fi

Vastaava tutkija HUS: 
Helena Mäenpää, LT, Lastenneurologian erikoislääkäri
HUS / Lasten ja nuorten sairaala
+358 50 427 9674, helena.maenpaa@hus.fi

Yhteyshenkilö HUS: 
Kati Tammivuori, Tutkimushoitaja, 
HUS / Lasten ja nuorten sairaala
+358 50 427 9939, kati.tammivuori@hus.fi

Palaa otsikoihin