rss Ajankohtaista

28.10.2018 12.00

Kannanotto: Vammaisten henkilöiden kuljetuspalveluiden turvallisuus on taattava

Suomen CP-liitto ry on erittäin huolissaan toimintakyvyiltään rajoittuneiden ihmisten mahdollisuudesta liikkua turvallisesti ja yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti. Liikkuminen on jokaiselle kuuluva perusoikeus. Sen on toteuduttava YK:n vammaissopimuksen ja Suomen lakien mahdollistamalla tavalla.

Yhteiskunnan korvaamat kuljetukset tulee tulkita osaksi vammaisten henkilöiden välttämättä tarvitsemia sosiaali- ja terveyspalveluja. Vastuun oikeasta kuljetustavasta ja sen toteutumisesta kantaa aina palvelun myöntävä viranomainen. Tämä tuntuu hämärtyvän, kun kuljetukset järjestetään yksityisten tilausvälitys- tai matkapalvelukeskusten kautta. Valitettavasti viimeksi taksiuudistuksen jälkeen on havaittu epäkohtia, joiden toivottiin poistuvan uuden liikennepalvelulain myötä.

CP-liitolla on lukuisia esimerkkejä, jotka liittyvät välityskeskusten tai kuljettajien osaamiseen ja kykyyn huolehtia vammaisten ihmisten kuljetuksista.

CP-liiton toiminnanjohtaja Marju Silander nostaa esiin muutaman asiakaspalautteen:

–  Työssäkäyvälle vammaiselle työntekijälle ehdotettiin palkkatyöstä kotiinlähtöä työajan päättymiseen tilatun kyydin sijaan kaksi tuntia aikaisemmin, koska häntä ei ehditä hakemaan oikeaan aikaan.

– Kuntoutukseen menossa oleva nuori mies joutui odottamaan taksia niin kauan ettei enää ehtinyt vastaanotolle.

– Tilattu kuljetus tuli toistuvasti niin paljon myöhässä, että asiakas ehti harrastukseensa ainoastaan vajaaksi puoleksi tunniksi. Myös harrastusvälineitä oli rikkoutunut kuljettajien pakatessa niitä autoon.

– Asioimaan lähtevä mies oli tilannut invataksin. Hetkeä ennen kyydin saapumista keskuksesta ilmoitettiin, ettei tilattu auto pääse vaan tulee korvaava auto. Auto oli farmarimallinen, kuljettaja ei tiennyt pyörätuolista ja käyttäytyi asiakasta kohtaan hyvin epäasiallisesti.

Kuljetuksissa ole kysymys pelkästään siirtymisestä paikasta A paikkaan B, vaan henkilön oikeudesta sosiaalisiin suhteisiin, harrastukseen, työelämään sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoon, Marju Silander huomauttaa.

– Vammaiset ihmiset ovat usein täysin riippuvaisia kuljettajan kyvystä varmistaa matkustamisen turvallisuus. Tämä edellyttää kuljettajalta apuvälineisiin ja avustamiseen liittyvää osaamista. Nyt kilpailu on karsinut alalta monta kokenutta toimijaa. Erityisen hankalaksi on muodostunut puhevammaisten asiakkaiden tilanne, Silander toteaa.

Suomen CP-liitto vaatii, että vammaisen ihmisen kuljettamiseen liittyvä palvelu tulee aina määritellä ensisijaisesti asiakkaan tarpeiden perusteella. Tarvittaessa hänelle on myönnettävä suoratilausmahdollisuus ja sallittava itse valitsemansa taksiyrittäjän palveluiden käyttäminen.

Lisätiedot
toiminnanjohtaja
Marju Silander
p. 040 701 4881
marju.silander(a)cp-liitto.fi


Palaa otsikoihin