rss Ajankohtaista

6.10.2018 6.00

Maailman CP-päivä oikoo väärinkäsityksiä cp-vammasta

Maailman CP-päivää 6.10. vietetään vuosittain yli 65 maassa. Suomessa CP-liitto paikallisyhdistyksineen viettää päivää jakamalla tietoa cp-vammasta ja poistamalla näin cp-vammaan liittyviä ennakkoluuloja ja vääriä käsityksiä.

CP-liitto ja paikalliset cp-yhdistykset järjestävät Maailman CP-päivän tapahtumia eri puolilla Suomea. Päätapahtuma järjestetään tänä vuonna Raisiossa, kauppakeskus Myllyssä. Tapahtumia on myös Joensuussa, Jyväskylässä, Kajaanissa, Kemissä, Keravalla, Kuopiossa, Lahdessa ja Lappeenrannassa

Katso tarkemmat tiedot Maailman CP-päivän tapahtumista tästä linkistä.

Mikä on cp-vamma?

Maailmassa syntyy joka päivä noin tuhat cp-vammaista lasta. Yhteensä maailmassa on noin 17 miljoonaa cp-vammaista ihmistä. Suomessa cp-vammadiagnoosin saa vuosittain noin 120 alle 3-vuotiasta lasta.

Cp-vamma on lapsuusiän yleisin liikuntavamma. Vamma on pysyvä, mutta sen oireet vaihtelevat lievistä motorisista ongelmista vaikeaan liikuntavammaan.

Cp-vamma johtuu kertaluonteisesta aivovauriosta aivojen liikettä, tasapainoa ja asentoa säätelevissä osissa. Cp-vamman aiheuttavan aivovaurion riskiä lisää esimerkiksi raskaudenaikaiset infektiot, ennenaikainen syntymä tai hapenpuute synnytyksen aikana.

Viisi väärää käsitystä

Maailman CP-päivänä Suomen CP-liitto haluaa poistaa cp-vammaan liittyviä ennakkoluuloja. #pyyhennakkoluulosi-kampanjan tavoitteena on kumota viisi cp-vammaan yleisesti liitettyä väärää väittämää:

Cp-vamma ei estä työntekoa
Ihmiset, joilla on cp-vamma, kohtaavat usein työelämässä tietämättömyyttä, ja vammaisten ihmisten työhön pääsy on vaikeampaa kuin vammattomien. Väärät asenteet eivät saisi estää vammaisten ihmisten työllistymistä. Jos cp-vamma vaikeuttaa työn fyysisistä vaatimuksista selviytymistä, esteitä voidaan poistaa esimerkiksi apuvälineillä.

Cp-vamma ei tartu
Cp-vamma johtuu kertaluonteisesta aivovauriosta. Vaurio on pysyvä muttei tartu.

Cp-vamma ei periydy
Cp-vamma johtuu sikiöiässä tai pikkulapsena saadusta kertaluonteisesta aivovauriosta. Sen riskiä lisää esimerkiksi raskaudenaikaiset infektiot, ennenaikainen syntymä tai hapenpuute synnytyksen aikana, ei vanhemman cp-vamma.

Cp-vamma ei vaikuta kuuloon
Puhevamma on cp-vamman yleinen liitännäisongelma. Useimmiten se johtuu motoriikan vaikeuksista ja voi vaikeuttaa ihmisen kykyä ilmaista itseään. Puheen kuulemiseen tai ymmärtämiseen se ei vaikuta.

Cp-vamma ei vaikuta kykyyn ajatella
Cp-vamma johtuu aivovauriosta aivojen liikettä, tasapainoa ja asentoa säätelevissä osissa. Se, miten ihminen liikkuu tai esimerkiksi käyttää jalkojaan tai käsiään, ei suoraan vaikuta kykyyn ymmärtää tai käsitellä tietoa.


Lisätiedot
toiminnanjohtaja
Marju Silander
p. 040 701 4881
marju.silander(a)cp-liitto.fi

maailman cp-päivän logo wcpday

Lue lisää Maailman CP-päivästä: www.cp-liitto.fi/maailmancppaiva
Katso Maailman CP-päivän tapahtumat: www.cp-liitto.fi/tapahtumat

#pyyhiennakkoluulosi #cpliitto #worldcpday


Palaa otsikoihin