rss Ajankohtaista

10.7.2018 9.50

Opinnäytetöistä tietoa ja tukea cp-vammaisten aikuisten elämään

Cp-vammaiset aikuiset ovat kohteena kahdessa keväällä valmistuneessa opinnäytetyössä, joissa CP-liitto on ollut yhteistyökumppanina.

Virpi Siiskonen on selvittänyt sosiaalityön pro gradussa henkilökohtaisen avun merkitystä vaikeasti cp-vammaisille ihmisille ja Dora Muzsik on kehittänyt fysioterapian opinnäytetyössään palvelua, joka helpottaa kuntoutustavoitteiden määrittelyä.

Siiskosen gradun mukaan henkilökohtainen apu on vaikeasti cp-vammaisille ihmisille välttämätön tukitoimi itsemääräämisoikeuden toteutumiseksi. Tutkimuksen aineistona on kysely, johon vastasi 26 vaikeasti cp-vammaista ihmistä. Vastauksissa toistu arjen toimien, kuten wc-käyntien ja peseytymisen, kodin ulkopuolella asioimisen ja matkustamisen merkitys.

Merkittävin itsemääräämisoikeutta rajoittava tekijä vastaajille oli avustajan saatavuus: omat menot vaativat suunnittelua, eikä avustajaa välttämättä saa silloin kuin sitä haluaisi.

Sijaisen palkkaamista pidettiin hankalana ja moni vastaaja toivoi kunnan apua henkilökohtaisen avustajan sijaisen järjestämisessä. Kuntien koettiin puuttuvat avustajien työaikoihin, minkä myös nähtiin rajoittavaan itsemääräämisoikeuden toteutumista.

Tutkimuksen mukaan henkilökohtaisessa avussa on säilytettävä työnantajamalli mutta myös tarjottava muita henkilökohtaisen avun muotoja, jotta vammaisilla ihmisillä olisi aidosti mahdollisuus valita itselleen sopiva vaihtoehto.

Apua kuntoutustavoitteiden määrittelyyn

Dora Muzsikin kehittämä Kuntori-palvelu auttaa cp-vammaisia aikuisia määrittelemään ja perustelemaan omat kuntoutustavoitteet sekä asettamaan ne tärkeysjärjestykseen ilman ICF-luokituksen tuntemista.

Palvelun taustalla on CP-liiton huoli siitä, että sen toimintapiiriin kuuluvien ihmisten kuntoutushakemukset hylätään yhä useammin väärin tai puutteellisesti määriteltyjen kuntoutustavoitteiden perusteella.

CP-liiton toiveena on, että Kuntorista saadaan sähköinen, kaikkien vapaasti käytettävä palvelu. Sen paperiversiota testanneista cp-vammaisista aikuisista suurin osa arvioi palvelun hyödylliseksi. Muzsik arvioi, että palvelusta hyötyvät myös muut vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta hakevat vammaiset ihmiset.

Virpi Siiskosen Itä-Suomen yliopiston pro gradu on luettavissa tästä linkistä.

Dora Muzsikin Laurea-ammattikorkeakoulun opinnäytetyö on luettavissa tästä linkistä.


Palaa otsikoihin