rss Ajankohtaista

24.4.2018 9.52

Tietoa vammaiselle lapselle haettavista palveluista

CP-liitto on koonnut perustietoa palveluista, joita cp-, mmc- ja hydrokefaliavammaiset lapset ja heidän perheensä voivat hakea. Tueksi perheen arkeen -opas on ladattavissa ilmaiseksi CP-liiton verkkosivuilta.

Oppaassa kerrotaan tyypillisimmät palvelut ikäkausittain ja mikä taho niistä vastaa tai mistä löytyy lisätietoa.

Jokainen julkinen palvelu pohjautuu laissa määriteltyihin myöntämisperusteisiin. Lähtökohtana ovat lapsen ja perheen tarpeet, jotka palvelusta päättävä viranomainen asianmukaisesti arvioi.

Palvelun saamiseksi tehdään kirjallinen hakemus. Palvelun myöntämisestä tai epäämisestä tehdään aina kirjallinen päätös, jossa on liitteenä ohje muutoksenhakuun.

tueksi_perheen_arkeen.jpg

 Lataa opas tästä linkistä:Lisätiedot

sosiaalisen kuntoutuksen asiantuntija
Päivi Ritvanen
paivi.ritvanen(a)cp-liitto.fi
p. 040 765 9497

 Palaa otsikoihin