rss Ajankohtaista

1.3.2018 14.00

Tukea lasten motoristen taitojen oppimiseen

CP-liiton Innostun liikkumaan -hankkeen uuteen oppaaseen on koottu tietoa lasten motoriikasta, motoristen taitojen kehittymisestä, kehityksen haasteista, motorisen oppimisen vaikeuksista sekä motoristen taitojen havainnoinnista ja taitojen oppimisen tukemisesta.

Opas on suunnattu kaikille kasvattajille ammattinimikkeeseen katsomatta.

Lasten motorisia taitoja voi vahvistaa lähes kaikissa arjen tilanteissa antamalla lapselle aikaa tehdä asiat itse. Motoriset taidot ovat tärkeä osa arkeamme, ja haasteet näissä taidoissa vaikuttavat lähes kaikkiin elämän osa-alueisiin.

Oppaaseen on koottu paljon käytännön harjoituksia, jotka vahvistavat lapsen motorisia taitoja, kuten tasapainoa, käsittelyä ja liikkumista sekä havaintomotorisia taitoja. Lisäksi mukana on välineitä harjoittelun dokumentointiin ja seurantaan.

Motoriikan haasteet varhaiskasvatuksessa -oppaan voi ladata maksutta osoitteesta innostunliikkumaan.fi

Lisätietoja saat myös osoitteesta info(a)innostunliikkumaan.fi.

Motoriikan_haasteet_varhaiskasvatuksessa

Palaa otsikoihin