rss Ajankohtaista

12.6.2018 9.42

Tutkimukseen etsitään 10–18-vuotiaita cp-vammaisia lapsia ja nuoria

HYKS:n ja Aalto-yliopiston tutkijaryhmä etsii 10–18-vuotiaita cp-vammaisia lapsia ja nuoria tutkimukseen, jossa perehdytään lasten ja nuorten asento- ja liiketuntoaistiin. Tavoitteena on, että tutkimuksen tuottama uusi tietoa auttaa kehittämään merkittävästi cp-vamman yksilöllistä hoitoa.

Tutkimukset ovat osa HYKS:n ja Aalto-yliopiston tutkimusta Proprioseptiikka terveillä ja CP-vammaisilla lapsilla ja nuorilla.

Proprioseptiikka tarkoittaa asento- ja liiketuntoaistia eli sitä, miten ihminen näkemättäkin aistii oman liikkeensä ja asentonsa. Lasten ja nuorten asentotuntoa ei vielä ole tutkittu paljon, joten tutkimus antaa arvokasta perustietoa aiheesta. HYKS:n ja Aalto-yliopiston tutkimuksessa selvitetään lisäksi, miten asento- ja liiketunto liittyy cp-vamman oireisiin.

Kuka voi osallistua tutkimukseen?

Tutkimukseen voi osallistua, jos seuraavat kohdat täyttyvät:
- cp-diagnoosi (spastinen, diplegia tai hemiplegia)
- hyvä karkeamotoriikan taso (GMFCS 1–2/5 eli kävely ilman apuvälineitä)
- lievä käsien käytön vaikeus (MACS 1–2/5)
- ei metallia kehossa (esim. ei hammasrautoja)

Mitä tutkimuksissa tehdään?

Tutkimukset tehdään Lastenlinnassa Helsingin Meilahdessa ja Aalto-yliopistossa Espoon Otaniemessä. Osallistumiseen kuluu kaksi kokonaista arkipäivää tai useampia lyhyempiä käyntejä.

Lastenlinnassa tehtävät tutkimukset:

- muutama tehtävä muistin, näön- ja kuulonvaraisen hahmottamisen kartoittamiseksi (kesto 1h)
- videoitava kävelyanalyysi ja tasapainotesti (kesto valmisteluineen 2-3h)
- käsien motoriikkaa mittaavat testit (1-2h)

Nämä tutkimukset pyritään tekemään samana päivänä (yhdellä käyntikerralla) tai erillisinä 1-3 tunnin käynteinä.

Aalto-yliopistossa tehtävät tutkimukset (aivokuvantamiset):

- aivokuoren toiminnan synnyttämien magneettikenttien tutkimus (MEG-tutkimus, kesto valmisteluineen 2h)
- aivojen rakenteen ja toiminnan tutkiminen magneettikuvauksella (MRI-tutkimus, kesto valmisteluineen 3h)

MEG- ja MRI-tutkimukset ovat täysin vaarattomia. Tutkittavat on pääasiassa rentona kuvantamisen aikana mutta saa tehtäväksi kevyitä liike- ja ajatustehtäviä. Nämä tutkimukset pyritään tekemään samana päivänä (yhdellä käyntikerralla) tai erillisinä 2-3 tunnin käynteinä.

Tutkimuspäivinä tutkittaville tarjotaan tarvittaessa lounas (koko päivän tutkimuskerroilla) ja välipala. Matkakulut korvataan. Kiitoksena vaivannäöstä tutkittavat saavat elokuvalippuja ja muita yllätyksiä.

Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista kaikissa vaiheissa.


Lisätiedot tutkimuksesta

Helena Mäenpää, LT, lastenneurologian erikoislääkäri
HUS / Lasten ja nuorten sairaala
p. 050 427 9674, helena.maenpaa(a)hus.fi

Kati Tammivuori, tutkimushoitaja
HUS / Lasten ja nuorten sairaala
p. 050 427 9939, kati.tammivuori(a)hus.fiPalaa otsikoihin