rss Ajankohtaista

12.11.2018 11.08

Väitös: Motoristen taitojen tukeminen vähentää syrjäytymisen riskiä

Tuoreessa väitöstutkimuksessa on kehitetty opettajien käyttöön verkkopohjainen havainnointityökalu, joka auttaa esi- ja alkuopetusikäisten lasten motorisen oppimisen vaikeuden tunnistamisessa ja tukemisessa.

Motorisen oppimisen vaikeuksia on noin viidellä prosentilla ihmisistä. Se tarkoittaa, että noin 20 oppilaan luokassa vaikeuksia on noin yhdellä oppilaalla. Yleisyydestä huolimatta motorisen oppimisen vaikeudet tunnetaan ja tunnistetaan huonosti.

Piritta Asunnan liikuntapedagogiikan väitöstutkimuksessa kehittämä, opettajille tarkoitettu motoriikan havainnointityökalu MOQ-T-FI on tarkoitettu 6-9-vuotiaiden lasten motoristen vaikeuksien arvioimiseen, motorisen kehityksen seuraamiseen ja tukitoimien suunnitteluun. Työkalu on käännetty ja Suomen oloihin sovitettu versio hollantilaisesta MOQ-T-lomakkeesta.

Monet tutkimukset tukevat sitä käsitystä, että liikkuminen ja motoristen taitojen harjoittaminen tukevat muuta oppimista, kuten kielenkehitystä, matemaattisia taitoja ja keskittymiskykyä.

- Varhainen tunnistaminen ja tehokas tuki voivatkin parhaimmillaan vähentää oppimisesta ja yhteiskunnasta syrjäytymisen riskiä, joka tutkimuksen kohderyhmän lapsilla on uhkana, Asunta kertoo Jyväskylän yliopiston väitöstiedotteessa.

CP-liitto on tehnyt tavoitteellista työtä motorisen oppimisen vaikeuksien tunnistamiseksi ja tukemiseksi eri hankkeissa vuodesta 2007. Kuluvan vuoden alussa CP-liitto käynnisti Motorisen oppimisen vaikeuksien yksikön, jonka tehtävä on lisätä tietoisuutta aihepiiristä.

Piritta Asunnan väitöstutkimukseen kuuluvaa havainnointityökalua on kehitetty osana CP-liiton Mukaan-hanketta (2012-2014). Asunta työskenteli hankkeen projektitutkijana. Hänen väitöskirjansa Motorisen oppisen vaikeuden tunnistaminen ja tukeminen kouluympäristössä on luettavissa verkossa tästä linkistä.

Havainnointityökalu MOQ-T-FI on käytettävissä osoitteessa http://ekapeli.fi/moq-t.


Palaa otsikoihin