Suomen CP-liitto ry:n tehtävä

Suomen CP-liitto ry toimii valtakunnallisena asiantuntija- ja yhteistyöjärjestönä. Liiton tehtävä on kehittää edustamiensa ryhmien ja heidän läheistensä yhdenvertaisia mahdollisuuksia yhteiskunnassa.


Lyhyesti

  • Suomen CP-liitto ry edistää edustamiensa ryhmien oikeuksia.
  • Liiton tavoite on taata vammaisille yhdenvertainen kohtelu ja vahvistaa heidän mahdollisuuksiaan ihmisoikeuksiin ja perusvapauksiin.

Näitä ryhmiä liitto edustaa

  • cp-vammaiset
  • mmc-vammaiset
  • hydrokefaliavammaiset
  • lapsesta asti neurologisista syistä liikuntavammaiset
  • henkilöt, joilla on motorisen oppimisen vaikeus.

CP-liiton tehtävä

Suomen CP-liitto ry edistää kohderyhmiensä oikeuksia. Tavoite on taata vammaisille yhdenvertainen kohtelu ja vahvistaa heidän mahdollisuuksiaan ihmisoikeuksiin ja perusvapauksiin.

Liiton perustavoite on vammaispolitiikassa yleisesti hyväksytty periaate: Vammaisten tasa-arvo ja täysi osallistuminen yhteiskunnassa.

CP-liittoon kuuluu 20 paikallista yhdistystä

Suomen CP-liitto ry on perustettu vuonna 1965. Sen jäseniä ovat 20 cp-yhdistystä eri puolilla maata. Yhdistysten vapaaehtoiset järjestävät jäsenilleen erilaisia toimintoja, mahdollistavat vertaistuen sekä vaikuttavat paikallisesti ja alueellisesti.