Suomen CP-liitto ry:n toiminta


Lyhyesti

Suomen CP-liitto ry:n toiminta koostuu monenlaisista osista. Se on neuvontaa ja ohjausta, jäsenyhdistysten tukemista, palveluiden tuottamista ja yhteiskunnallista vaikuttamista.


Neuvontaa läheisille, ammattilaisille ja opiskelijoille

Suomen CP-liitto ry on asiantuntijajärjestö, joka tarjoaa tietoa, ohjausta ja neuvontaa cp-, mmc- ja hydrokefaliavammaisuuteen sekä motorisen oppimisen vaikeuteen liittyvissä asioissa.

Liiton ammattilaiset ohjaavat ja neuvovat vammaisia ja heidän läheisiään vammaisuuteen liittyvissä asioissa ja elämänmuutoksissa. Myös ammattilaiset, opiskelijat ja muut vammaiskentällä työskentelevät voivat kysyä neuvoa liitosta.


Jäsenyhdistysten tukeminen

Suomen CP-liitto ry tukee paikallisyhdistyksiään yhdistystoiminnan toteuttamisessa.


Liitto vaikuttaa yhteiskunnallisesti

Liitto vaikuttaa yhteiskunnalliseen asenneilmapiiriin vammaisuuteen liittyvissä asioissa. Liitto tiedottaa aktiivisesti sekä tuottaa ja jakaa tietoa vammaisuuteen liittyvistä teemoista.


Palvelut vammaisille

CP-liitto tuottaa vammaisille palveluja, joita muuten ei ole tarjolla tai joita on tarpeeseen nähden liian vähän. Liiton palvelutoiminta on yleishyödyllistä ja yksilöllisiä tarpeita kunnioittavaa.

CP-liiton palvelut: