Suomen CP-liitto ry:n järjestötoiminta


Lyhyesti

CP-liittoon kuuluu 20 paikallisyhdistystä, jotka toimivat ympäri Suomea. Liiton yksi tärkeimmistä tehtävistä on tukea jäsenyhdistyksiä toiminnassaan.


Liitto on jäsenyhdistysten tuki

CP-liiton jäsenyhdistykset saavat tukea toimintaansa järjestöpäälliköltä ja aluetyön suunnittelijoilta.

Yhdistykset voivat kysyä liitolta tukea esimerkiksi seuraavissa asioissa:

  • jäsenjärjestöanomukset
  • kokouskäytännöt
  • yhdistysten säännöt
  • liiton syys- ja kevätpäivät.
Liiton kolme aluetyön suunnittelijaa tukevat jäsenyhdistysten vapaaehtoistoimintaa tarjoamalla koulutusta ja ohjausta yhdistysten luottamushenkilöille.


Liitto ja yhdistykset valvovat oikeuksia

CP-liitto tekee valtakunnallista oikeuksienvalvontatyötä pääsääntöisesti yhteistyössä muiden vammaisjärjestöjen kanssa. Liitto on mukana esimerkiksi Vammaisfoorumin vaikuttajaverkostossa ja VATES-säätiön toiminnassa.

CP-liiton työntekijät ovat mukana monissa eri työryhmissä. Näissä he vaikuttavat esimerkiksi palveluiden saatavuuteen.

Liiton lisäksi jäsenyhdistykset tekevät paikallista ja alueellista oikeuksienvalvontatyötä. Heidän tukenaan ovat liiton aluetyön suunnittelijat sekä muut paikalliset yhdistykset.

Jos sinä haluat lähteä mukaan paikallisen yhdistyksen toimintaan, ota yhteyttä oman alueesi yhdistykseen. Pienetkin toimet auttavat yhdistyksiä.

Löydä sinua lähin yhdistys ja tule mukaan toimintaan.


Toimikunnat tuovat yhdistysten äänen kuuluviin

CP-liitolla on monia toimikuntia, jotka koostuvat pääosin cp-yhdistysten jäsenistä. Toimikunnat tuovat yhdistysten äänen kuuluviin liitossa.

Toimikunnissa voit kertoa ajatuksesi ja toiveitasi CP-liiton toiminnasta. Jos olet kiinnostunut jonkin toimikunnan jäsenyydestä, ota yhteyttä yhdistyksesi puheenjohtajaan.

CP-liiton toimikunnat:

  • Aikuistoimikunta
  • Mmc-toimikunta
  • Hydrokefaliatoimikunta
  • Nuorisotoimikunta
  • Liikuntatoimikunta
  • Viestintätoimikunta.


Neurologisten vammaisjärjestöjen yhteistyö

Neurologiset vammaisjärjestöt on 14 valtakunnallisen vammais- ja potilasjärjestön yhteistyötyöverkosto. Sen tavoitteena on neurologisesti vammaisten ja sairaiden yhdenvertainen ja hyvä elämä.

NV-yhteistyössä järjestetään mm. Aivoviikon tietoiskuja ja tapahtumia sekä tehdään valtakunnallista vaikuttamistyötä. Aivoviikkoa vietetään vuosittain viikolla 11.

Paikallisyhdistykset voivat myös hakea NV-rahoitusta tapahtumien ja toiminnan toteuttamiseen. Tällaisessa tapahtumissa pitää kuitenkin olla mukana vähintään kolme NV-verkoston järjestöä.

Suomen CP-liitto toimi Neurologisten vammaisjärjestöjen puheenjohtajana vuosina 2015–2017. Muistiliitto ry toimii puheenjohtajana vuosina 2018–2020.

www.nv.fi

www.facebook.com/nvfanit