Suomen CP-liitto ry:n rahankeräyslupa

Rahankeräysluvan saaja
Suomen CP-liitto ry

Rahankeräysluvan myöntäjä
Poliisihallitus

Rahankeräysluvan numero ja myöntämisajankohta
POL-2015-16874, myönnetty 12.5.2016

Keräysaika ja -alue
Lupa on voimassa 12.5.2016-14.1.2018 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Kerättävien varojen käyttötarkoitus
Kerätyt varat käytetään vammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa sosiaalisen toimintakyvyn ja harrastustoiminnan tukemiseksi järjestämällä heille erilaisia tapahtumia ja leirejä sekä avustajapalveluja osallistumisen mahdollistamiseksi. Varoja käytetään myös Hattulan kunnassa sijaitsevan Moijalan kurssikeskuksen ylläpitoon sekä kurssitoiminnan järjestämiseen ja kehittämiseen.