Suomen CP-liitto ry:n rahankeräyslupa

Rahankeräysluvan saaja
Suomen CP-liitto ry

Rahankeräysluvan myöntäjä
Poliisihallitus

Rahankeräysluvan numero ja myöntämisajankohta
RA/2018/98, myönnetty 30.1.2018

Keräysaika ja -alue
Lupa on voimassa 15.1.2018–14.1.2020 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Kerättävien varojen käyttötarkoitus
Kerätyt varat käytetään vammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa sosiaalisen toimintakyvyn ja harrastustoiminnan tukemiseksi järjestämällä heille erilaisia tapahtumia ja leirejä sekä avustajapalveluja osallistumisen mahdollistamiseksi. Varoja käytetään myös Hattulan kunnassa sijaitsevan Moijalan kurssikeskuksen ylläpitoon sekä kurssitoiminnan järjestämiseen ja kehittämiseen.

Kerätyt varat käytetään keräysvuotena ja sitä seuraavana vuotena. Käytännön toimeenpanijana on Suomen CP-liitto ry.