Toimintaa lievemmin cp-, mmc- ja hydrokefaliavammaisille

Lievemmin vammaiseksi määritelllään henkilö, joka ei kuulu vammaispalvelulain palveluasumiseen eikä kehitysmmaisten palvuasumisen piiriin. Jos kuulut tähän joukkoon, olet tervetullut mukaan toimintaan. Ota yhteyttä yhdistyksen puheenjohtajaa ja pohditaan ryhmän kokoamista.