Keski-Suomen CP-yhdistys ry

Keski-Suomen CP-yhdistys on aktiivinen yhdistys, joka järjestää paljon erilaisia tapahtumia ja toimintaa Keski-Suomen alueella.

Hae jäseneksi


Yhdistyksen toiminnasta

Keski-Suomen CP-yhdistys ry perustettiin vuonna 1962 Keski-Suomen CP-lasten Tuki ry:n nimellä. Oman paikallisen yhdistyksen perustamisen puolesta toimi aktiivisesti mm. professori Niilo Mäki. Yhdistys on vuonna 1965 perustetun Suomen CP-liiton paikallisyhdistys, jonka toiminnan tavoitteena on edistää alueensa CP-vammaisten, MMC-vammaisten ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten oikeuksia, hyvinvointia ja tasa-arvoa yhteiskunnassa. Yhdistys toimii yhdyssiteenä vammaisten, heidän omaistensa sekä muiden asianosaisten välillä, asiantuntijana mainittuja vammaisryhmiä koskevissa asioissa sekä tukee alaan liittyvää tutkimusta.

Yhdistyksen keskeisenä tehtävänä on valvoa jäsenistön oikeuksia sekä järjestää jäsenilleen harrastus-, virkistys-, koulutus- ja kuntoutusmahdollisuuksia yhteistyössä CP-liiton kanssa. Yhdistyksen tärkeänä toimitamuotona on vertaistukitoiminta sekä tiedottaa jäsenistölleen Suomen CP-liiton palvelutoiminnasta. Yhdistys toimii myös aktiivisesti erilaisissa vammaisten elämänlaatua edistävissä yhteistyöverkostoissa.

Yhdistykseen liittyminen

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä ilmoittautumalla johtokunnan jäsenille tai sähköisellä lomakkeella, joka on Hae jäseneksi -sivulla.

Henkilöjäsenmaksu on perheen ensimmäisen jäsenen osalta 22 euroa (sisältää CP-lehden) ja muiden perheenjäsenten osalta 7 euroa/vuosi. Kannatusjäsenmaksu on 50 euroa.

Ruska

Aluetyön suunnittelija

Aluetyön suunnittelija Merja Partanen  on jäsenistön tavoitettavissa  puhelimitse ja aluetyön suunnittelijaa voi pyytää avuksi silloin, kun käytte vääntöä kuntien kanssa palvelusuunnitelmasta. Ajanvaraus numerosta 040 575 3022.  

Sähköinen viestintä uusiutuu

Yhdistyksen omaa viestintää voidaan kehittää myös sähköpostikirjeenvaihtoa lisäämällä. Joten lähettäkääpä oma sähköpostiosoitteenne yhdistyksen sähköpostiin ks.cpyhdistys(at)gmail.com

Kysy erityisliikunnan kerhoista

Tietoa saa Liikuntapalvelukeskuksesta puh. 014 – 624848