Pirkanmaan CP-yhdistys ry:n stipendien ja avustusten myöntämiskriteerit:

Lue tästä myöntämiskriteerit PDF-muodossa


1§ Pirkanmaan CP-yhdistys voi myöntää stipendejä tai rahallista avustusta yhdistyksen toimintapiiriin kuuluvalle jäsenelle tai taholle, jonka toiminta ei ole ristiriidassa yhdistyksen sääntöjen kanssa.

2§ Stipendiä tai avustusta voi hakea harrastuksen, kilpaurheilun, vapaa-ajan tai mielekkään arjen mahdollistamiseen.

3§ Stipendiä tai avustusta haetaan kirjallisesti vapaamuotoisella hakemuksella, joka on pituudeltaan enimmillään yksi A4-arkki.

4§ Avustushakemuksessa tulee mainita kaikki ne tahot, joilta hakija on hakenut tai on hakemassa tukea kyseisessä hakemuksessa mainittuun tarkoitukseen

5§ Haettavan rahasumman käyttösuunnitelma/kustannusarvio tulee olla avustushakemuksen liitteenä. Ilman kustannusarvio-liitettä avustusta ei voida myöntää.

6§ Stipendi- ja avustushakemukset toimitetaan yhdistyksen viralliseen posti- tai sähköpostiosoitteeseen, jotka käyvät ilmi yhdistyksen viimeisimmästä Jäsenkirjeestä sekä verkkosivuilta (www.cp-liitto.fi/pirkanmaa).

7§ Pirkanmaan CP-yhdistyksen hallitus käsittelee saamansa hakemukset ja päättää stipendin tai avustuksen myöntämisestä yhdistyksen taloudellisen tilanteen niin salliessa.

8§ Yhdistyksen hallitus käsittelee hakemukset niiden tulojärjestyksessä. Poikkeuksena alkuvuodesta saapuneet hakemukset, jotka käsitellään huhti-kesäkuun kokouksessa.

9§ Yhdistys myöntää avustukset pääsääntöisesti toteutuneiden kulujen mukaan. Näin ollen hakijalle myönnetty avustus maksetaan hänelle vasta rahan tarpeen jo toteuduttua.

10§ Avustuksen tarve on kyettävä näyttämään toteen Pirkanmaan CP-yhdistyksen niin pyydettäessä.

11§ Samalle hakijalle voidaan myöntää stipendi tai avustus kerran kalenterivuoden (tammi-joulukuu) aikana ja enintään kahtena perättäisenä kalenterivuotena.

12§ Mikäli samalle hakijalle yhdistys on myöntänyt kahtena perättäisenä kalenterivuonna stipendin tai avustuksen, ei hänelle voida myöntää sitä enää kolmantena perättäisenä kalenterivuotena

13§ Myönnettyään stipendin tai avustuksen, yhdistyksellä on oikeus pyytää hakijaa tekemään yhdessä sovitun suoritteen (esim. auttaa tilaisuuden järjestelyissä, esiintymään, juontamaan juhla jne.) ilman lisäkorvausta.

14§ Mikäli avustusta haetaan kilpaurheiluun ja on suuruudeltaan merkittävä, yhdistys voi neuvotella sen nimen ja/tai logon näyttämiseksi esim. hakijan kilpavarusteissa.