Vaasan seudun CP-yhdistys – Vasanejdens CP-Förening

Vaasen seudun CP-yhdistys järjestää toimintaa ja tapahtumia Vaasan seudulla.

Hae jäseneksi

Seuraa yhdistyksemme toimintaa verkkosivuiltamme

Följ våra erksamhet på vår hemsida

https://vasanejdenscp.wordpress.com/