CP-liiton Kevät- ja Syyspäivät


CP-liitto järjestää vuosittain kevätneuvottelupäivät ja syyspäivät. Paikkakunnat vaihtelevat. Kevätneuvottelupäivät järjestetään maaliskuun lopussa, syyspäivät lokakuun loppupuolella.
 

KEVÄTNEUVOTTELUPÄIVÄT

Kevätneuvottelupäivät koostuvat yhdistystoimijoiden koulutuspäivästä (lauantai) ja kevätliittokokouksesta (sunnuntai).
 
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
  • esitellään toimintakertomus, tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus edelliseltä kalenterivuodelta
  • päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
  • päätetään aloitteista ja muista kokoukselle sääntöjen 12 §:ssä määräämässä järjestyksessä esitetyistä asioista.
 

SYYSPÄIVÄT

Syyspäivillä järjestetään vertaistukitapaamisia ja kuullaan luentoja vaihtuvista teemoista (lauantai) sekä pidetään sääntömääräinen syysliittokous (sunnuntai).
 
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
  • määrätään seuraavalta kalenterivuodelta suoritettavien liiton jäsenmaksujen yksikköperusteen suuruus sekä kannattajajäsenen jäsenmaksu
  • hyväksytään liiton toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi
  • hyväksytään liiton talousarvio seuraavaksi vuodeksi
  • valitaan liittohallituksen puheenjohtaja, ensimmäinen ja toinen liittohallituksen varapuheenjohtaja, joita vastaavasti kutsutaan liiton puheenjohtajaksi, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi ja toiseksi varapuheenjohtajaksi
  • valitaan liittohallituksen muut jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä erovuoroisten tilalle
  • valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varatilintarkastajat tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden hallintoa ja tilejä
  • päätetään aloitteista ja muista kokoukselle sääntöjen 12 §:ssä määräämässä järjestyksessä esitetyistä asioista.