Aivot hyrisemään CP-liiton kursseilla


CP-liitto järjestää vuosittain kursseja perheille, nuorille ja aikuisille. Toimintaa rahoittaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus Stea. Kaikki kurssit ovat osallistujille maksuttomia.

CP-liiton kurssit ovat sopeutumisvalmennusta. Lue lisää sopeutumisvalmennuksesta tästä linkistä.

Kuka voi hakea kursseille?

Perhekurssit on tarkoitettu kaikille CP-liiton toimintapiiriin kuuluville lapsille ja heidän perheilleen. Nuorten ja aikuisten kurssit ovat ensisijaisesti cp-, mmc- ja hydrokefaliavammaisille henkilöille, joilla ei ole vaikeaa tai keskivaikeaa kehitysvammaa.

Osallistujan ei tarvitse olla cp-yhdistyksen jäsen.

Mitä kurssit maksavat?

Kaikki kurssit ovat osallistujille maksuttomia.Myös kurssiin liittyvät matkakulut korvataan halvimman mahdollisen matkustustavan mukaan. Vanhemmilla on tietyin edellytyksin mahdollista saada kurssin ajalta kuntoutusrahaa tai erityishoitorahaa. Erityishoitorahasta saat lisätietoja kurssilta ja Kelan paikallistoimistoista.

Miten kursseille haetaan?

Kursseille haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake. Vuonna 2019 perhekurssien hakuaika päättyy 31.3. ja nuorten ja aikuisten kurssien hakuaika päättyy 12.4.

Halutessasi voit tulostaa ja täyttää paperisen lomakkeen. Avaa lomake tästä linkistä (pdf).
Lähetä täytetty lomake osoitteeseen: kurssisihteeri Anne Heiskanen, Suomen CP-liitto ry, Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki.

Paperinen versio hakulomakkeesta on myös kurssiesitteessä, joka postitetaan cp-yhdistysten jäsenille alkuvuodesta.

Lapsilta ja nuorilta tarvitsemme hakemuksen liitteeksi kuntoutussuunnitelman tai lääkärintodistuksen. Myös aikuisten kursseille hakevien kannattaa liittää mukaan kuntoutus- tai palvelusuunnitelma tai lääkärintodistus. Se varmistaa osallistujan tarpeita vastaavan avustamisen ja siten hyvän kurssikokemuksen.

Miten kursseille osallistuvat valitaan?

Kurssivalinnassa otetaan huomioon aiempi osallistuminen kursseille, tiedon ja tuen tarve, elämäntilanteen kuormittavuus, soveltuvuus ryhmämuotoiseen kuntoutukseen sekä mahdollisessa suosituksessa esille tuodut asiat. 

Kurssivalinnat tekee CP-liiton kuntoutustoimikunta. Ulkopuolisista asiantuntijoista ja CP-liiton työntekijöistä koostuva kuntoutustoimikunta päättää vuosittain kurssien teemat, kohderyhmät ja sisällöt. Se arvioi ja kehittää toimintaa, jotta kurssit vastaavat parhaalla mahdollisella tavalla osallistujien tarpeisiin. Valinnoista ilmoitetaan hakijoille kirjallisesti toukokuun alkupuolella.


Mistä saan lisätietoa kursseista?

Lue lisää CP-liiton kurssiesitteestä. Vuoden 2019 kurssiesite postitetaan cp-yhditysten jäsenille alkuvuodesta. Voit lukea kurssiesitettä verkossa tästä linkistä.

kurssivihko 2019 kansi


Lue lisää vuoden 2019 perhekursseista tästä linkistä.

Lue lisää vuoden 2019 nuorten kursseista tästä linkistä.

Lue lisää vuoden 2019 aikuisten kursseista tästä linkistä.


Kysy lisää

sosiaalisen kuntoutuksen asiantuntija

Päivi Ritvanen

kurssisihteeri

Anne Heiskanen