Liikunta edistää terveyttä ja hyvinvointia


Lyhyesti

  • Liiton tavoitteena on edistää yhdenvertaisia liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia sekä lisätä jäsenistönsä liikunta-aktiivisuutta.
  • Liikuntatoiminnassa huomioidaan eri ikäryhmät ja vammaisuuden asteet.
  • Katso myös liikuntatapahtumat

Liikuntatoiminta kannustaa aktiivisuuteen

Liikunta edistää hyvinvointia monella tavalla. CP-liiton liikuntatoiminnan tavoite on edistää yhdenvertaisia liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia sekä jäsenten liikunta-aktiivisuutta.

Toiminnassa huomioidaan:

  • eri ikäryhmät (lapset, nuoret, aikuiset ja iäkkäät)
  • vammaisuuden eri asteet
  • useimmat lajit ja liikuntamuodot ovat mahdollisia soveltamalla.

Pääpaino on terveysliikunnassa

Liikuntatoiminnan tavoitteena on, että yhä useammalla cp-, mmc- ja hydrokefaliavammaisella on mahdollisuus liikkua ja harrastaa eri puolilla maata. Toiminnan pääpaino on terveysliikunnassa. Myös kilpa- ja huippu-urheilua tuetaan.

Liikuntatoiminta käytännössä

CP-liitto on mukana erilaisissa yhteistyöverkostoissa ja -hankkeissa sekä liikuntatapahtumissa.

Liitto kannustaa paikallisyhdistyksiä järjestämään säännöllistä liikuntaa. Paikallisyhdistyksissä liikuntaa järjestävät liikuntavastaavat. Fyysisen aktiivisuuden lisäksi tärkeä osa liikuntatoimintaa ovat vertaistuki ja yhdessä tekeminen.

Tutustu myös liikuntaa käsitteleviin materiaaleihin.

Lisätietoja

suunnittelija (liikuntatoiminta, to-pe)

Heli Hyyryläinen