Pelisäännöt – reilua peliä

Suomen CP-liitto edistää toiminnallaan reilun pelin hengen toteutumista ja kannustaa toimijoitaan mukaan toteuttamaan Reilun Pelin tavoitteita. Liikuntatoiminnan pelisäännöt koskettavat kaikkia toimijoita, liikunnan harrastajia, läheisiä, vapaaehtoisia ja työntekijöitä.


Lyhyesti

CP-liiton pelisäännöt kannustavat reiluun peliin ja niiden perusta ovat:
  • tasavertainen mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun
  • vastuu kasvatuksesta
  • terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
  • rehellisyys ja oikeudenmukaisuus
  • kiestävä kehitys ja luonnon kunnioittaminen
  • antidoping.

Tasavertainen mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun

Suomen CP-liitto edistää liikunnan tasa-arvoa laaja-alaisesti. Yhdenvertaisuus, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo ovat toiminnan perusta. Tavoitteena on, että kehittämällä liikunta- ja urheilulajeja ne soveltuvat mahdollisimman monelle.

Kiusaaminen, fyysinen tai henkinen väkivalta, vähättely, seksuaalinen ahdistelu ja syrjintä eivät kuulu liikuntaan ja urheiluun. Epäasialliseen käyttäytymiseen puututaan, liikunta on avointa kaikille.


Vastuu kasvatuksesta

Liikuntatoiminta on hyvä kasvuympäristö kaikenikäisille. Niin lapsille, nuorille kuin aikuisillekin annetaan aikaa kasvaa ja kehittyä omien kykyjensä mukaan. Elinikäistä oppimista ja kehittymistä tuetaan liikunnan parissa.

Suomen CP-liitto kannustaa kaikkia liikunnan toimijoita osallistumaan yhteisen hyvän rakentamiseen ja kantamaan omaa vastuutaan lähimmäisistään ja yhteisöstään.


Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Suomen CP-liiton liikuntatoiminnan lähtökohtana on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Terveellisiin elämäntapoihin kannustetaan kokonaisvaltaisesti.

Liikunta nähdään sairauksia ja toimintarajoitteita ennaltaehkäisevänä ja hidastavana. Päihteitä ja väkivaltaa ei yhdistetä liikuntaan ja urheiluun. Liikunnalle luodaan turvalliset puitteet ja tapaturmien ja vammojen syntymistä ennaltaehkäistään.


Rehellisyys ja oikeudenmukaisuus

Liikuntatoiminnassa kaikki huomioidaan tasaveroisesti ja oikeudenmukaisesti. Päätöksiä tehdessä kuunnellaan, valmistellaan ja perustellaan huolella. Tavoitteista, toiminnasta ja tehdyistä päätöksistä viestitään avoimesti. Antidopingtyö ja kilpailutulosten manipuloinnin ehkäisy ovat osa Suomen CP-liiton toimintaa.


Kestävä kehitys ja luonnon kunnioittaminen

Suomen CP-liitto kunnioittaa ja suojelee ympäristöä. Luonnossa toimitaan vastuullisesti, ympäristöä ei roskata, paperinkulutusta vähennetään ja tarpeetonta energiankulutusta vältetään. Tapahtumat pyritään järjestämään hyvien joukkoliikenneyhteyksien kautta mahdollisimman helposti tavoitettaviksi.


Antidoping

Suomen CP-liitto sitoutuu maailman ja Suomen antidopingsäännöstöjen arvoihin ja eettisiin periaatteisiin. Liikuntatoiminnan lähtökohtana on reilu peli, rehellisyys ja sääntöjen kunnioittaminen, oikeudenmukaisuus ja tasavertaisuus, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, hauskuus ja ilo sekä yhteisöllisyys.

Doping ei kuulu liikuntaan ja urheiluun eikä niihin liitetä tupakan, nuuskan, alkoholin, huumeiden ja muiden päihteiden käyttöä tai lääkeaineiden väärinkäyttöä.


Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry : Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ryLisätietoja

suunnittelija (liikuntatoiminta, to-pe)

Heli Hyyryläinen