Sopeutumisvalmennus on sosiaalista kuntoutusta


Sopeutumisvalmennuksella tuetaan hyvinvointia ja vammaisten henkilöiden täysivaltaistumista yhteiskunnassa.

Vaikka sopeutumisvalmennusta järjestetään kurssimuotoisesti, se ei rajoitu yksittäiseen kurssiin tai muuhun kertaluontoiseen interventioon. Sitä voidaan järjestää toistuvasti erilaisissa elämäntapahtumissa, yksilön tai perheen kehitysvaiheissa tai toimintakyvyn muuttuessa.


Lähde: Hely Streng (toim.): Sopeutumisvalmennus, suomalaisen kuntoutuksen oivallus. Raha-automaattiyhdistys 2014 (341 - 342).


Lue lisää sopeutumisvalmennuksestaHae kurssitöihin!


Etsimme kesän 2018 sopeutumisvalmennuskursseille

Avustajia
aikuisten ja nuorten kursseillemme taitavia ja hyviä avustajia, jotka avustavat kurssilaisia päivittäisissä toimissa ja mahdollistavat kurssilaisten osallistumisen kurssien toimintaan

Lähityöntekijöitä
perhekursseille osaavia ja hyviä lähityöntekijöitä, jotka hoitavat lapsia kurssipäivien aikana

Kokkeja/emäntiä
Nuorten ja aikuisten kursseille Moijalaan haemme myös emäntiä / kokkeja vastamaan kurssien ruokahuollosta.

Hakijan tulee olla 20 vuotta täyttänyt

Tee vapaamuotoinen hakemus jossa näkyy lyhyesti koulutuksesi, työkokemuksesi, erityistaitosi, kokemuksesi vammaisten ihmisten kanssa toimimisesta ja aika, jolloin olet kurssitöihin käytettävissä.

Hakemuksen liitteeksi tarvitsemme ansioluettelon, emme todistusjäljennöksiä.

Hakemus lähetetään:
anne.heiskanen@cp-liitto.fi

tai
Suomen CP-liitto ry / Anne Heiskanen
Malmin kauppatie 26
00700 Helsinki

Hakuaika päättyy ti 31.1.2018
Valinnoista ilmoitamme helmikuun aikana ainoastaan töihin valituille henkilöille.

Lisätietoja:
Anne Heiskanen 044 0592 600 / anne.heiskanen@cp-liitto.fi tai
Päivi Ritvanen 040 7659 497 / paivi.ritvanen@cp-liitto.fi