Sopeutumisvalmennus on sosiaalista kuntoutusta


Sopeutumisvalmennuksella tuetaan hyvinvointia ja vammaisten henkilöiden täysivaltaistumista yhteiskunnassa.

Vaikka sopeutumisvalmennusta järjestetään kurssimuotoisesti, se ei rajoitu yksittäiseen kurssiin tai muuhun kertaluontoiseen interventioon. Sitä voidaan järjestää toistuvasti erilaisissa elämäntapahtumissa, yksilön tai perheen kehitysvaiheissa tai toimintakyvyn muuttuessa.


Lähde: Hely Streng (toim.): Sopeutumisvalmennus, suomalaisen kuntoutuksen oivallus. Raha-automaattiyhdistys 2014 (341 - 342).


Lue lisää sopeutumisvalmennuksesta