Tekstin koko:

Pienennä Suurenna
Suomen CP-Liitto

FINLANDS CP-FÖRBUND RF

Finlands CP-förbund rf är CP-, MMC- och hydrocefalus-skadade barns, ungdomars och vuxnas samt deras anhörigas nationella handikapp- och motionsorganisation.

Förbundet strävar till att fungera som en nationell organisation som utvecklar likvärdiga möjligheter i samhället för CP-, MMC- och hydrocefalus-skadade eller andra som skadats av neurologiska skäl i sin barndom. 

Finlands CP-förbunds basmål är den allmänt godkända principen inom politiken gällande handikappade: jämlikhet och fullt engagemang i samhället.  

 

Finlands CP-förbund finansieras av Penningautomatföreningen (RAY).


 

VÄRDEN AV FINLANDS CP-FÖRBUND

UR KUNDENS SYNVINKEL

Finlands CP-förbund litar på människors egna resurser och uppfattningar om sina egna liv.

Verksamheten grundar sig på gemensamma överenskommelser, och när förbundet förhandlar om dem är utgångspunkten realiserandet av delaktighet och självbestämmanderätt.

 

LIKABERÄTTIGANDE

Finlands CP-förbund tar människors verkliga behov, egenskaper och krav i beaktande då det strävar till att säkra lika rättigheter för alla att delta och agera i samhället.


EXPERTIS PÅ MÅNGA OMRÅDEN

Finlands CP-förbund insamlar expertis angående handikapprelaterade personliga, gemenskapliga och samhälleliga fenomen och utvecklar sin verksamhet som övervakare av handikappades rättigheter inom den samhälleliga beslutsfattningen.


SAMHÖRIGHET

Finlands CP-förbund fungerar så att medlemmar ser förbundet som ett tryggt verksamhetsfält. Genom att förstå sig på medlemmarnas behov främjar Finlands CP-förbund medlemmarnas växelverkan och vilja att fungera tillsammans. 


SAMHÄLLELIG PÅVERKAN

Finlands CP-förbund påverkar planering och beslutsfattande med målet att uppnå ett samhälle, där alla människor har likvärdiga möjligheter att leva och medverka. Den nämnda påverkan görs genom att utveckla livsmiljö, service och inställningar. 
HANDIKAPPGRUPPER

En CP-skada definieras som en engångsskada som påverkat de center och kopplingar som står för hjärnans rörelser och ställningar och samverkan mellan dessa två i en hjärna som håller på att utvecklas. Skadan har uppstått under graviditeten eller i tidig barndom.  

Hydrocefalus är en störning i hjärnans vätskecirkulation.  

MMC är en förkortning för ordet meningomyelocele, som vanligtvis på svenska kallas för ryggmärgsbråck. Det är en medfödd missbildning av ryggkotor och ryggmärgen.
DEN NATIONELLA CP-VECKAN

Den nationella CP-veckan är vecka 43. Under den strävar man till att olika medier tar på ett omfattande sätt upp aktuella saker gällande de handikappades vardag.

 

Under den nationella CP-veckan förverkligas de regionala och lokala CP-föreningarnas verksamhetsområdens synlighet väl i lokal media.  KONTAKT

verksamhetsledare
Marju Silander
tel. +358 (0)40 701 4881
marju.silander(a)cp-liitto.fi

TVÅSPÅRKIG KLUBB

I Jakobstad pågår ett tvåspråkig klubb för föräldrar med barn med CP-eller andra neurologiska handikapp eller sjukdomar.


KONTAKT

Mirva Pahkakangas
tel. 050 3153202
mpahkakangas(at)live.fi, 

 

Klubben har egen facebooksida  för sina medlemmar:


facebook


 

TOLKNINGSTJÄNSTER FÖR TALSKADADE

Har du rätt till tolkningstjänster? Nu är det möjligt att få tolkningstjänster även på svenska i Södra Finlands förmedlingscentral för tolkningstjänster.


Se www.fpa.fi/sve-vatu