Tekstin koko:

Pienennä Suurenna
Suomen CP-Liitto

FORSKNINGSVERKSAMHETEN

Var god och läs. Tilläggsinformation vid vänstra spalten.

Rör på dig, lär dig, ta del (Liiku, opi, osallistu) är ett forsknings- och utvecklingsprojekt som började i början av året 2007. I projektet sätter man in sig i det, hur en CP-skada eller olika grader av lindrigare motoriska funktionsbegränsningar är i samband med inlärning och deltagandet i verksamhet på ett jämlikt sätt. Projektet är en del av penningautomatföreningens  (RAY) oppimisvaikeusohjelma (program mot inlärningssvårigheter).

 

Projektets utgångspunkt

Att röra på sig och fungera med händerna är en väsentlig förutsättning för att barnet ska lära sig, kunna kommunicera och ta del. Ett barn bekantar sig ju med den omgivande världen genom att sträcka sig efter saker, röra vid dem och genom att prova, undersöka och röra på sig. Allt detta är som grund för att kunna göra exakta iakttagelser och därigenom låta begreppen, alltså språket utvecklas. Således är en väsentlig del av den motoriska aktiviteten motorik som vi använder oss av för att uttrycka oss själva. För att kunna ta del av den omgivande miljön på ett självständigt, socialt sätt, kräver det också färdighter i att röra på sig. Det är därför möjligt att motoriska rörelsehinder hos ett barn kan försvåra dess inlärning och minska barnets motivation att lära sig saker. Det skulle alltså vara ytterst viktigt att sträva till att utnyttja barnets inlärningsförmåga så effektivt som möjligt och upprätthålla inlärningsmotivationen, så att ett mångsidigt deltagande i vardaglig verksamhet ökar. I detta forsknings- och utvecklingsprojekt sätter vi oss in i detta lite forskade ämnesområde.

 

Från forskning till det praktiska

Forskningsmålsättning

En undersökningsmålsättning är att ta reda på vilken betydelse den motoriska verksamheten har för inlärningen, inlärningssvårigheter och för ett likvärdigt deltagande. Det finns relativt lite fakta om hurdana inlärningskunskaper målgruppens barn och ungdomar har. Vi är därför intresserade av inlärning och svårigheter som uppstår under inlärningsprocessen då inlärning undersöks till exempel gällande skolkunskap och nya motionsfärdigheter. Svar på dessa frågor söker vi genom att göra uppgifter tillsammans med barn och ungdomar.  

 

Intressant för oss är också hur motoriska funktionsbegränsningar syns då man pysslar på i vardagen där hemma och utanför hemmet under hobbyverksamheten. Mycket lite kunskap finns om vad målgruppens barn och ungdomar gör på sin fritid, eller om hur ofta och med vem de tar del i hobbyer. För övrigt sätter vi oss in i hur man orkar som förälder och insamlar information om både saker som belastar föräldrarna under barnens uppfostran och utveckling, samt om den kraft som hjälper en genom vardagen. Svar på dessa frågor insamlas med hjälp av frågeformulär.


Praktisk målsättning

Projektets andra målsättning är mer praktiskt förankrad. Vi strävar till att utveckla goda funktionsmodeller för att öka på deltagandet i aktiviteter och för att stöda inlärning genom att utnyttja insamlad information under projektets gång.