Tekstin koko:

Pienennä Suurenna
Suomen CP-Liitto

KOM MED I CP-FÖRENINGENS VERKSAMHET

En rörelseskada påverkar livet på många sätt. I olika livsskeden behövs både personligt och samfundets stöd. Ingen behöver klara sig på egen hand. Genom att träffa andra som är i samma livssituation och genom att göra saker tillsammans får man kraft och stöd i vardagen, idéer och lösningar till aktuella frågor. 


Finlands CP-förbund

·         Ordnar anpassningsutbildning i kursform åt rörelsehindrade barns familjer, samt åt handikappade unga och vuxna.

·         Ger ut CP-tidningen sju gånger i året och upprätthåller internet-sidorna  www.cp-liitto.fi

·         Lotsar och råder sina medlemmar till handikapptjänster, rehabilitering och andra rättigheter i samhället.

·         Främjar ett gott liv för rörelsehindrade genom olika projekt

·         Utvecklar de lokala CP-föreningarnas stödverksamhet genom regionalarbete

·         Stöder medlemmars hobby-, fritids- och semesterverksamhetKONTAKT

Minna Teiska
Malms Handelsvägen 26
00700 Helsingfors
tel. +358 (0)40 5058329
minna.teiska(a)cp-liitto.fi