Tekstin koko:

Pienennä Suurenna
Suomen CP-Liitto

STIPENDIER

Finlands CP-förbund rf har två fonder, Finlands CP-förbunds stipendiefond och Erkki och Martta Vakkalas fond, ur vilka förbundet stöder CP-skadades och andra handikappade personers studier, studieresor, resande och andra aktiviteter genom att dela ut stipendier. Även andra än de nyss nämnda funktionerna stöds med stipendiepengar för att möjliggöra att en handikappad person kan bli självständig.  

 

Stipendier delas ut en gång i året på basen av ansökningar riktade till CP-förbundets styrelse. Ansökningstiden tar vanligtvis slut i slutet av april och ansökningarna behandlas i styrelses möte under maj månad. De årliga ansökningstiderna meddelas både på förbundets hemsida och i CP-tidningen i början av året. Den informella ansökningen ska meddela penningsumman på stipendiet som söks, till vad det skall användas samt anledningen till beviljandet av stipendiet.

 

Mer information om stipendier fås av verksamhetsledaren Tomi Kaasinen.

 


KONTAKT

verksamhetsledare
Tomi Kaasinen

Malms handelsväg 26

00700 Helsingfors

tel. +358 (0)40 701 4881