Tekstin koko:

Pienennä Suurenna
Suomen CP-Liitto

UNDERSÖKNING


Finlands CP-förbund har för tillfället två aktuella forskningsprojekt.


Delaktig - jag rör mig, lär mig, tar del projektet utvecklar datoriserade formativa bedömningsredskap för barn med begränsade motoriska och verbala färdigheter. Projektet strävar efterl att utveckla screeningsmetoder för motoriska funktionsbegränsningar.


Projektet Vill röra på mig söker möjligheter och redskap för att reducera fysisk inaktivitet bland barn i åldern 6-12 med svårigheter med den motoriska inläringen, har rörelsehinder, är överviktiga på grund av sina levnasvanor eller som av någån annan orsak inte tycker om eller har svårt att röra på sig.