Tekstin koko:

Pienennä Suurenna
Suomen CP-Liitto

ANPASSNINGSUTBILDNING

Finlands CP-förbund rf ordnar år 2013 anpassningsutbildningskurser för handikappade vuxna, unga och åt handikappade barns familjer samt föräldrar. Anpassningsutbildningen är social rehabilitering. Syftet med den är att öka på och stöda den sociala kompetensen samt att stöda delaktighet. Ett annat mål är att stöda och främja en handikappad persons likvärdighet att fungera i ett samfund och i samhället.

 

Förutom det yrkesmässiga stödet blir deltagarnas stöd åt varandra och utbytet av erfarenheter en betydlig del av anpassningsutbildningen. Anpassningsutbildningen i gruppform ger deltagarna tid och utrymme att utbyta erfarenheter, kunskap och färdigheter.  


Ansökningar och utgifter

Man ansöker om att ta del av en anpassningsutbildning genom at fylla i ansökningsblanketten och skicka den till förbundets kontor. Som en bilaga behövs en kopia av läkarens utlåtande eller epikris.  

 

Hakulomake (ansökningsblankett)

 

Kursdeltagarna väljs ut av förbundets rehabiliteringskommitté. Varje ansökande får skriftligt besked om valen.

 

Anpassningsutbildningen är avgiftsfri för deltagarna. Resorna till kursen ersätts enligt billigaste möjliga resesätt. Anpassningsutbildningen finansieras av Penningautomatföreningen (RAY).  

Kontaktuppgifter:

Rehabiliteringsansvarig

Elina Perttula

elina.perttula(at)cp-liitto.fi


Kurssekreterare

Anne Heiskanen

anne.heiskanen(at)cp-liitto.fi