Tekstin koko:

Pienennä Suurenna
Suomen CP-Liitto

ASSISTENTTJÄNST

Meningen med Finlands CP-förbund r.f.:s assistenttjänst är att stöda handikappade personers och deras anhörigas hobby- och rekreationsverksamhet, gällande anhöriga som sköter eller hjälper handikappade hemma.

 

Assistenttjänst kan beviljas åt personer tillhörande Finlands CP-förbunds verksamhetsfält; CP-, MMC-, hydrocefalus-handikappade och andra rörelsehindrade personer som varit det av neurologiska skäl sedan födsel eller tidig barndom.

Assistenttjänsten är till för CP-föreningarnas medlemmar. Assistenttjänsten ansöks med en särskild blankett, som bör skickas till Finlands CP-förbunds kurssekreterare gärna 3 veckor (minst 2 veckor) före den tänkta tidpunkten.

 

Läs närmare om ansökningen av assistenttjänst:

 

Avustajapalvelun ohjeet

Instruktioner om assistenttjänst


Ansökningsblanketten för assistenttjänst hittas genom länken nedan. Vi kan även, om så önskas, skicka blanketten per post. Medlemsföreningarna har också blanketter.


Ansökningsblankett för assistenttjänst


Kontaktuppgifter

Kurssekreterare

Anne Heiskanen
anne.heiskanen(at)cp-liitto.fi