Tekstin koko:

Pienennä Suurenna
Suomen CP-Liitto

ASSISTENTTJÄNST

Meningen med Finlands CP-förbund r.f.:s assistenttjänst är att stöda handikappade personers och deras anhörigas hobby- och rekreationsverksamhet, gällande anhöriga som sköter eller hjälper handikappade hemma.

 

Assistenttjänst kan beviljas åt personer tillhörande Finlands CP-förbunds verksamhetsfält; CP-, MMC-, hydrocefalus-handikappade och andra rörelsehindrade personer som varit det av neurologiska skäl sedan födsel eller tidig barndom.

Assistenttjänsten är till för CP-föreningarnas medlemmar. Assistenttjänsten ansöks med en särskild blankett, som bör skickas till Finlands CP-förbunds kurssekreterare gärna 3 veckor (minst 2 veckor) före den tänkta tidpunkten.

 

Läs närmare om ansökningen av assistenttjänst:

 Ansökningsblanketten för assistenttjänst hittas genom länken nedan. Vi kan även, om så önskas, skicka blanketten per post. Medlemsföreningarna har också blanketter.


Ansökningsblankett för assistenttjänst


Kontaktuppgifter

Kurssekreterare

Anne Heiskanen
anne.heiskanen(at)cp-liitto.fi