Tekstin koko:

Pienennä Suurenna
Suomen CP-Liitto

DISTRIKTSARBETE

Distriktsarbetet bringar servicen, händelserna och verksamheten nära varje medlem.

Finlands CP-förbund rf:s distriktsarbete koordineras av fyra distriktssekreterare, en för varje universitetssjukhus verksamhetsområde. Regionalbyråerna finns i Kuopio, Uleåborg, Tammerfors och Åbo. På varje distriktssekreterares område fungerar fem medlemsföreningar jäsenyhdistykset.

 

Stödjandet av föreningsverksamheten

Distriktssekreterarna stöder lokalföreningarnas frivilligverksamhet (volontärverksamhet) genom att erbjuda skolning och handledning för förtroendemän verksamma på området. Distriktssekreterarna stöder ungdoms-, vuxen- och motionsverksamhet, arrangerandet av evenemang och fritidsverksamhet som föreningarna förverkligar. Distriktssekreterarna handleder medlemmarna i bruket av lokala tjänster och fungerar som förmedlare av information mellan medlemsföreningarna och centralorganisationen.  

 

Övervakning av rättigheter och påverkan

Distriktssekreterarna övervakar tillsammans med medlemsföreningarna förverkligandet av sina medlemmars rättigheter. Distriktssekreterarna följer med hur det egna områdets välbefinnandetjänster utvecklas, representerar förbundet i olika arbetsgrupper och strävar till att påverka tillgängligheten på tjänster. Distriktssekreterarna fungerar som informations- och materialförmedlare inom sitt eget område.

 

Samarbete

Inom distriktsarbetet är samarbetet med andra organisationer, myndigheter, beslutsfattare och serviceproducenter viktig. Distriktssekreterarna bildar och upprätthåller lokala kontaktnät med centrala intressegrupper.

 

Distriktssekreterarnas verksamhetsområden och kontaktuppgifter

Sydvästra- och Västra Finland, Nyland och de svenskspråkiga områdena i Finland (Åbo)Östra- och Centrala Finland samt Kouvolaregionen (Kuopio)

Merja Partanen


Norra Finland, Kajanaland och Södra Österbotten (Uleåborg)

Ellina Seppänen
 

Birkaland, Tavastehus, Lahtisregion samt Södra Kymmenedalen och Södra Saimen (Tammerfors)

Jari Turku