Tekstin koko:

Pienennä Suurenna
Suomen CP-Liitto

HANDLEDNING OCH RÅDGIVNING

Syftet med förbundets socialhandledning och rådgivning är att ge uppgifter om handikappade personers och deras familjers tjänster och stödformer samt om deras samhälleliga rättigheter.  Vi erbjuder personlig handledning och rådgivning bland annat angående ordnandet av tjänster och stödformer, ansökandet av dem samt hur man ansöker om ändringar.  

Du kan ta kontakt med den handledningsansvariga eller med den ansvariga för handikapptjänst per e-post, telefon eller boka en tid för en träff. Handledning och råd fås även av CP-förbundets regionalsekreterare på deras egna områden.

Av den ansvariga för handikapptjänst kan du fråga om saker gällande problembruk av berusningsmedel. Hon fungerar som VAPA (handikappades berusningsmedel) ansvarig inom CP-förbundet. VAPA-stödtjänster koordinerade av Blåbandförbundet, främjar inträdet till missbruksvård för handikappade personer samt berusningsmedelkännedom inom handikapptjänster.

Esite sosiaaliohjauksesta ja neuvonnasta (Broschyr om socialhandledning och rådgivning)

 

Kontaktuppgifter

Ansvarig för handikapptjänst

 

Rehabiliteringsansvarig

Elina Perttula
elina.perttula(at)cp-liitto.fi