Tekstin koko:

Pienennä Suurenna
Suomen CP-Liitto

HYDROCEFALUS- OCH MMC -VERKSAMHETEN

Hydrocefalus- och MMC –handikappade och deras familjer fungerar inom Finlands CP-förbund och i dess medlemsföreningar. Förutom förbundets allmänna verksamhet, finns det därtill egna aktiviteter och information för hydrocefalus- och MMC-handikappade och deras familjer.

 

Aktuell och ny information om hydrocefalus och MMC-skador insamlas. Därtill ordnas föreläsnings- och skolningstillfällen och regionala träffar. För informationsflödet gällande hydrocefalus- och MMC-verksamheten kan du uppge dina kontaktuppgifter till planeraren endera genom att fylla i den elektroniska blanketten eller genom att skicka den ifyllda kontaktuppgiftsblanketten nedan per post.  

Elektronisk blankett för hydrocefalus och MMC
 

Stödverksamhet av jämställda

I Finlands CP-förbund fungerar stödfunktioner för hydrocefalus- och MMC-barn och deras familjer genom ett nätverk av stödfamiljer och stödpersoner vertaistukiperhe- ja vertaistukihenkilöverkosto. Det ger stöd av jämställda i samma livssituation.

 

Kontaktuppgifter

Planerare

Petra Peltonen

petra.peltonen(at)cp-liitto.fi