Tekstin koko:

Pienennä Suurenna
Suomen CP-Liitto

MOIJALA KURSCENTRUM

Kurscentret Moijala, som ägs av Finlands CP-förbund, ligger i Hattula kommun. Den största delen av förbundets anpassningsutbildning sker i kurscentret, såsom även Moijalas årliga festhelgs tillställningar. Utrymmen i Moijala kan man även hyra åt medlemskapet under de tider då ingen organiserad verksamhet pågår.  

Mer information om Moijalas festhelgs tillställningar ges av planeraren av vuxenverksamheten aikuistoiminnan suunnittelija.

 

Moijala kurscentrum

Ihalemmentie 437
13720 Parola