Tekstin koko:

Pienennä Suurenna
Suomen CP-Liitto

MOTIONSVERKSAMHET

Finlands CP-förbund är en nationell handikapp- och specialmotionsorganisation, vars målsättning

inom motionssektionen är att främja medlemskapets motionsaktivitet. CP-förbundets motionsverksamhet tar alla åldersgrupper (barn, unga, vuxna och åldringar) och alla grader av handikapp i beaktande.

 

Huvudpunkten för verksamheten ligger vid hälsomotion, men även tävlings- och toppidrott stöds som en del av förbundets motionsverksamhet. Motion spelar en speciellt viktig roll vid främjandet av såväl psykiskt, fysiskt som socialt välmående. 

 

CP-förbundets målsättning är att allt fler CP-, MMC- och hydrocefalus- handikappade har möjlighet att delta i motionsverksamhet och hobbymöjligheterna skulle vara likvärdiga runtom i landet.

 

Förbundet deltar i organiserandet av nationella motionshändelser och stöder och sporrar lokalföreningarna till att ordna regelbunden motionsverksamhet.

 

Mer information gällande motionsrelaterade HÄNDELSER, SKOLNINGAR OCH KURSER hittar du inom sektionerna aktuell motion och förbundets skolning och händelser. (liikunnan ajankohtaista sekä liiton koulutukset ja tapahtumat –palstoilta).

 

Kontaktuppgifter

Motionsplanerare

Anu Patrikka

anu.patrikka(at)cp-liitto.fi