Tekstin koko:

Pienennä Suurenna
Suomen CP-Liitto

SEMESTERVERKSAMHET

Finlands CP-förbund rf organiserar i samarbete med semester- och andra organisationer, understödda semestrar runtom Finland. De understödda semestrarna är till för familjer med en CP-, MMC- eller hydrocefalus-handikappad familjemedlem. Semesterorganisationen väljer ut kandidaterna för semesterstödet av sociala, hälsorelaterade och ekonomiska grunder. Semestrarna ordnas med stöd av Penningautomatföreningen (RAY), familjerna betalar en självriskandel. Resorna till semesterorten står alla för själva.  

 

Mer information om understödda semestrar och ansökningar till dem av Norra Finlands regionalsekreterare Elina Seppänen, tel. 0400 - 921 574 eller elina.seppanen(at)cp-liitto.fi.

 

SOCIAL NATURSEMESTER

Med specialgruppers sociala natursemester-verksamheten (Soluku) främjas långtidshandikappades och sjuka människors möjligheter att ta del av och ha naturaktiviteter som hobby. Med verksamheten strävar man till att öka personers egna initiativ och få stöd för meningsfulla aktiviteter och ett socialt nätverk. Naturen är en viktig kraftbringare för många människor. På detta vis försöker man främja naturen som ett hälsoelement.  

 

Organisationsinstanser för semestrarna: Soluku- semestrar kan man ansöka till genom de fem inblandade handikapporganisationerna. Dessa organisationer är Stroke- och dysfasiförbundet, Epilepsiförbundet, Finlands CP-förbund, Hjärnskadeförbundet och Finlands Parkinson förbund. Semestrarna realiseras med hjälp av Lomayhtymä rf , som är den ansvarande organisatören och  sponsorn. Till semesterverksamheten används alltså penningautomatföreningens (RAY:s) finansiering för social semesterverksamhet genom Lomayhtymä.

Bekanta dig med semestrarna nedan och med ansökningsanvisningarna.


Tilläggsinformation om semestrarna fås av Risto Lappalainen tel.  (040) 543 7290 eller 

e-post: risto.lappalainen(at)stroke.fi

Kolla också in våra sidor www.stroke.fi.

Skicka ansökningsblanketterna till följande adresser:

Stroke- och dysfasiförbundet

SOLUKU -semestrar

Kauppakatu 34 A 5

87100 Kajaani

eller

Lomayhtymä rf

understödda semestrar  

Yrjönkatu 11 C 12

00120 Helsinki