Tekstin koko:

Pienennä Suurenna
Suomen CP-Liitto

SERVICEBOENDE

Serviceboendet som Finlands CP-förbund rf bjuder på, förverkligas som serviceboende enligt handikappservicelagen. Svårt handikappade personer, som behöver mycket fysisk hjälp med att klara av vardagen, använder sig av CP-förbundets tjänster gällande serviceboende. Invånaren får hjälp med alla uppgifter i hemmet under olika tider av dygnet. Personen får också en assistent under uträttande av ärenden utanför hemmet samt eskorttjänst som hör till transportservicen. En svårt talhandikappad får den behövliga tolkservicen i och utanför hemmet.
De viktigaste principerna för serviceboende och förbundets grundprinciper angående förverkligande av serviceboende för svårt handikappade, har sammanställts i kvalitetsinstruktionerna för serviceboende Palveluasumisen laatuohje.

 

Servicebostäder

Finlands CP-förbund rf har servicebostäder på två orter, i Åbo och i Helsingfors. Det finns sammanlagt 17 invånare. Bostäderna är i radhus i Åbo och i höghus i Helsingfors. I sevicebostäderna arbetar ett tillräckligt antal medhjälpare dygnet runt. Den ansvariga handledaren fungerar som förman i båda servicebostäderna.

 

Förvaltning

Servicebostäderna har en styrelse. Den ansvariga handledaren för servicebostaden fungerar som styrelsens sekreterare och sammankallar mötena. Valet av invånare görs av styrelsen på basen av ansökningar. En personlig betalningsförbindelse bör fås av kommunens socialbyrå för serviceboende enligt handikappservicelagen.