Tekstin koko:

Pienennä Suurenna
Suomen CP-Liitto

TJÄNSTER FÖR TALHANDIKAPPADE

CP-förbundet vakar över de talhandikappades rättigheter och producerar tjänster som de behöver.

 

Ändringar inom tolktjänster 2009-2011

Samarbetsprojektet för fem handikapporganisationer som representerar talhandikappade, har som mål att säkra tillgången av talhandikappade personers tolktjänst och utvecklandet därav i en föränderlig situation. Under år 2010 kommer de talhandikappades tolktjänst förändras så att tjänsten finansieras av staten och tjänsten i praktiken ordnas av FPA (KELA).

 

Projektets målsättning:

-att koordinera organisationernas samarbete då tolktjänsterna enligt handikappservicelagen förs över till statens finansiering och FPA:s arrangemang. 

-att fungera som sakkunnig och dra nytta av tidigare erfarenheter i ställningstaganden och utlåtanden i omändrings- och initieringsfasen.

-att projektet informerar och skolar människor för talhandikappade kunder och deras närsamfund tillsammans med regionalarbetarna. 

-att projektet insamlar och rapporterar användarerfarenheter om tolktjänsten före och efter ändringsarbetet.

-att projektet aktivt är med och utvecklar hur man skolar tolkar för talhandikappade för att utöka tolkarnas yrkeskunskap.
-att fungera aktivt med samarbetsparter och projekt från olika verksamhetsfält.

 

Information om talhandikapp och lättläst text:

http://papunet.net/svenska/

http://www.honkalampisaatio.fi/main.site?action=siteupdate/view&id=109

Distanstolkning

 


Tolkningstjänster för talskadade


Har du rätt till tolkningstjänster? Nu är det möjligt att få tolkningstjänster även på svenska i Södra Finlands förmedlingscentral för tolkningstjänster.


Se www.fpa.fi/sve-vatu