Tekstin koko:

Pienennä Suurenna
Suomen CP-Liitto

UNGDOMSVERKSAMHETEN

Målet med ungdomsverksamheten är att uppmuntra under 29-åriga medlemmar i förbundets verksamhetskrets att komma med och påverka CP-förbundets verksamhet på lokal, regional och nationell nivå, samt att stöda redan aktiva unga inom förbundet.

 

Ungdomskommittén

Till ungdomskommittén hör 6 egentliga medlemmar, en reservmedlem och en styrelsemedlem. Kommitténs, som för det mesta utgörs av CP-förbundets unga medlemmar, huvudsakliga uppgift är at stöda förbundets unga i sin verksamhet lokalt och regionalt. Kommittémedlemmarna gör de ungas röst hörd också nationellt genom att fungera som en länk mellan unga och CP-förbundet. Dessutom uppmuntras ungdomarna att delta i nationella och internationella ungdomsevenemang.

 

Ungdomsansvariga

CP-förbundet består av 20 lokalföreningar och i några av dem har en ungdomsansvarig utnämnts. Den ungdomsansvariga har som uppgift att utveckla ungdomsverksamheten och att organisera förverkligandet i praktiken.

 

Vill du få information om ungdomsverksamheten och om händelser för unga?

Om du vill erhålla information om ungdomsverksamheten och om händelser för unga, eller du är intresserad av att träffa andra CP, MMC- eller hydrocefalusungdomar, eller av att planera evenemang för unga, kan du skrivas in på ungdomsverksamhetens e-postlista!

 

Skicka din e-postadress till Sari Turunen (sari.turunen(at)cp-liitto.fi) och berätta att du vill med på ungdomsverksamhetens e-postlista. Du får den färskaste informationen såväl om CP-förbundets som om andra samarbetsparters ungdomsevenemang.

  

Tilläggsinformation

Motionsplanerare

Anu Patrikka

anu.patrikka(at)cp-liitto.fi