Tietoa vammaryhmistä sekä huomioita läheisille ja ammattilaisille

Tässä osiossa voit tutustua eri vammaryhmiin ja motorisen oppimisen vaikeuteen. Saat tietää, kuinka toimia, kun perheeseen syntyy vammainen lapsi tai kun haluat tukea perhettä läheisenä. Löydät myös ammattilaisille tarkoitettua tietoa.