Tietoa vanhemmille ja läheisille


Lyhyesti

  • CP-liitto tarjoaa tukea, palveluita ja neuvontaa perheille, joihin kuuluu cp-, mmc- tai hydrokefaliavammainen.
  • Tutustu myös palveluihimme ja katso, kuinka voimme palvella perhettäsi.

Neuvontaa ja ohjausta CP-liitosta

CP-liitto palvelee kaikenikäisiä cp-, mmc- ja hydrokefaliavammaisia sekä heidän perheitään. Liitolta saat tietoa ja tukea erilaisissa tilanteissa.

Voit ottaa yhteyttä suoraan sosiaaliohjaukseen ja neuvontaan

Sivuiltamme voit lukea lisää sosiaaliturvasta ja kuntoutuksesta


CP-liitto vaikuttaa

CP-liitto valvoo ja edistää toimintapiiriinsä kuuluvien vammaisten ihmisten ja heidän perheidensä oikeuksien toteutumista. Liitto vaikuttaa lainsäädännön valmisteluun ja niiden toteuttamiseen monin tavoin yksin ja yhdessä toisten kanssa. Olemme mukana Vammaisfoorumissa, joka on vammais- ja potilasjärjestöjen virallinen yhteistyöjärjestö ja oikeuksienvalvontaverkosto. Yhdessä ääni kuuluu selvemmin.

Jokainen CP-liiton työntekijä on oikeuksienvalvoja omalla erityisalueellaan – aluetyössä, pienten vammaryhmien toiminnassa, liikunnassa sekä nuoriso- ja aikuistoiminnassa.

Lue lisää vaikuttamistyöstämmeVoimaa vertaistuesta

Omat kokemukset ovat vertaistuen työkalu. Vertaisena voit saada tukea ja antaa sitä itse. Vertaistuki tuo sisältöä elämään, yhdessä tekemistä ja ystäviä. Tuki voi olla arkea helpottavia käytännön vinkkejä.

Kokemusten vaihto samassa tilanteessa olevien kanssa avaa sinulle uusia näkökulmia. Kouluikäisen vanhemmalla on jo kokemusta ja tietoa arjesta pienen vammaisen lapsen kanssa.

Lue lisää CP-liiton vertaistuesta.