Tietoa vammaryhmistä
ja motorisen oppimisen vaikeuksista


Lyhyesti

Tässä osiossa on tietoa eri vammaryhmistä ja motorisen oppimisen vaikeudesta.


Cp-vamma

Cp-vamma eli cp-oireyhtymä johtuu sikiön tai pienen lapsen aivoille syntyneestä vaurioista, joka vaikeuttaa liikkeiden hallintaa. Lue lisää cp-vammasta.


Mmc-vamma 

Mmc tarkoittaa synnynnäistä selkärangan ja selkäytimen epämuodostumaa, joka aiheuttaa liikuntavamman ja halvausoireita jaloissa. Lue lisää mmc-vammasta.


Hydrokefalia

Hydrokefalia tarkoittaa aivoselkäydinnestekierron häiriötä ja sen yleisin hoito on suntin asentaminen. Lue lisää hydrokefaliasta.


Motorisen oppimisen vaikeus

Motorisen oppimisen vaikeus tarkoittaa huomattavaa vaikeutta oppia uusia motorisia taitoja. Lue lisää motorisen oppimisen vaikeudesta.