Cp-vamma eli cp-oireyhtymä


Lyhyesti

  • Cp-vamma tarkoittaa sikiölle tai pienelle lapselle tapahtunutta aivovauriota, joka vaikeuttaa liikkeiden hallintaa.
  • Vamma voi vaihdella pienestä toimintahäiriöstä vaikeaan monivammaisuuteen.
  • Vammaan saattaa liittyä muita oireita, kuten näkö- ja kuulovaikeuksia tai aistiyliherkkyyttä.

Cp-vamma eli Cerebral Palsy

Cp-vamma eli Cerebral Palsy tarkoittaa sikiön tai pienen lapsen aivoille tapahtunutta pysyvää vaurioita. Vaurio on aivojen liikettä säätelevällä alueella (cerebral). Tämän takia cp-vammainen ei pysty käyttämään joitakin lihasryhmiä normaalisti (palsy). Cp-oireyhtymä on yleisnimitys moniuloitteiselle aivovauriolle ja yksilöllisille toimintarajoitteille.

Cp-vamma voi vaihdella pienestä toimintahäiriöstä vaikeaan monivammaisuuteen. Vaikeus riippuu vaurion sijainnista ja keskushermoston kehitysasteesta tapahtumahetkellä. Cp-vamma on ensisijaisesti kehon liiketoimintoihin liittyvä vamma. Se vaikeuttaa asentoon asettumista ja sen ylläpitämistä, lihasjänteyttä ja liikkeiden ohjailemista.

Cp-vammaan voi liittyä erilaisia oireita ja vammoja

Joillakin cp-vammaisilla on aivovaurion aiheuttamia liitännäisoireita tai -vammoja. Tällaisia ovat esimerkiksi näkö- ja kuulovauriot sekä aistiyliherkkyys. Cp-vammaan voi liittyä oppimisvaikeuksia tai älyllisen kehityksen häiriöitä, mutta nämä ovat harvinaisempia.