Muut cp-vammaan liittyvät oireet


Lyhyesti

  • Cp-vammaan voi kuulua erilaisia liitännäisoireita.
  • Liitännäisoireita ovat mm. näköongelmat, hahmotushäiriöt, eri astien yli- tai aliherkkyys, tasapainovaikeudet, puheen epäselvyys ja epilepsia.

Cp-vamman liitännäisoireet

Cp-vammaan voi liittyä erilaisia liitännäisoireita. Ne riippuvat aivovaurion sijainnista ja laajuudesta. Liitännäisoireisiin on kiiinnitettävä ajoissa huomioita, sillä lapsen kehitystä voidaan tukea monin tavoin hoidon ja kuntoutuksen avulla.

Lue lisää liitännäisoireista:


Näköongelmat

Näköongelmia esiintyy 50–75 prosentilla cp-vammaisista ihmisistä. Joillakin silmät ovat kunnossa, mutta aivot eivät osaa tulkita verkkokalvoilla näkyvää kuvaa. Tämä voi johtua vauriosta näköjärjestelmässä, esimerkiksi näköradoissa tai näkötietoa käsittelevissä keskuksissa.

Neurologista näkövammaa tai -ongelmaa voidaan epäillä seuraavissa tilanteissa:

  • Lapsi liikkuu kömpelösti.
  • Silmän ja käden yhteistyö on vaikeaa.
  • Tilaa on hankala hahmottaa.

Lue lisää näköongelmista:

CP-hanke: Toiminnallisen näönkäytön seulonta

CVI Finland: Näkövammaisten lasten ja nuorten kanssa työskenteleville

Hahmotushäiriö

Hahmotushäiriö on yleistermi hahmottamiseen liittyville vaikeuksille. Hahmotushäiriöt johtuvat aivojen poikkeuksellisesta tavasta käsitellä näköhavaintoon ja tilasuhteiden tunnistamiseen liittyvää informaatiota.

Lue lisää hahmotushäiriöstä:

HAHKU: Hahmottamisen kuntoutusta käsittelevä sivusto


Aistihäiriöt

Aistihäiriöt eli sensorisen integraation häiriöt tarkoittavat, että keskushermosto käsittelee ympäristöstä saapuvia aistimuksia yli- tai aliherkästi.

Lue lisää aistihäiriöstä:

SITY ry: Tietoa aistitiedon käsittelyn häiriöistä ja kuntoutuksesta


Ääniyliherkkyys

Cp-oireyhtymän lisäksi monilla voi olla keskushermostoperäinen yliherkkyys äänille. Tällöin tavalliset äänet, kuten astioiden kolina tai ovien sulkeutuminen, tuntuvat pahoilta. Ääniyliherkkyyden kuntoutuksessa tärkeää on siedättyä äänille ja välttää hiljaisuutta. Kuulosuojaimien tai korvatulppien käyttöä ei suositella.

Lue lisää ääniyliherkkyydestä:

Papunet: Kuuloaisti vuorovaikutuksessa

Suomen Meniere-liiton opas: Ääniyliherkkyys - vertaisten apu

Suomen Tinnitusyhdistys ry: Yliherkkä kuulo


Tuntoyliherkkyys

Tuntoaistimuksille yliherkkä välttää koskettamasta esineitä ja ihmisiä. Hän ei myöskään pidä siitä, että häneen kosketaan.

Aliherkästi tuntoaistimuksiin reagoiva saattaa taas hakea voimakkaita tuntoaistimuksia esimerkiksi painelemalla ja hakkaamalla itseään. Cp-oireyhtymään voi liittyä tuntoherkkyyttä käsissä, jaloissa, kasvoissa tai pään alueella.

Lue lisää tuntoyliherkkyydestä:

Papunet: Tuntoaisti vuorovaikutuksessa


Asento-, liike- ja tasapainoaistit

Asentoaisti auttaa hahmottamaan kehoa ja hallitsemaan asentoja. Liike- ja tasapainoaisti kertoo, olemmeko liikkeessä vai paikallamme ja mihin suuntaan ja millä nopeudella liikumme.

Cp-oireyhtymään liittyy usein heikkoutta syvä- ja asentotunnossa sekä herkkyyttä tasapainoaistissa. Monesti esimerkiksi asennon korjaaminen tai ylläpitäminen voi olla vaikeaa.

Lue lisää aiheesta:

Papunet: Asento-, liike- ja tasapainoaistit vuorovaikutuksessa


Puheen epäselvyys ja puuttuva puhekommunikaatio

Cp-oireyhtymään voi liittyä eriasteisia motorisia puhevaikeuksia. Ne johtuvat toimintahäriöistä puheen tuottamiseen osallistuvissa lihaksissa. Äänteiden muodostaminen ja äänen tuottaminen vaativat ponnistelua tai hengitystä ja ääntämistä vaikea hallita. Puhe saattaa olla honottavaa ja hidasta.

Korvaavat ja tukevat kommunikaatiokeinot voivat auttaa, jos puhe tuottaa vaikeuksia.

Lue lisää puhevammaisuudesta:

Papunet: Mitä on puhevammaisuus?


Epilepsia

Epilepsia on cp-vamman yleinen liitännäisoire. Epilepsian tyyppi ja ennuste riippuvat vamman paikasta ja vaikeusasteesta.

Lue lisää epilepsiasta:


Cp-vamma ja kipu

Kaikenikäisillä cp-vammaisilla on kipuja, jotka heikentävät elämänlaatua ja vaikeuttavat osallistumista. Kipu on tärkeä tunnistaa ja hoitaa. Kipuun voidaan vaikuttaa lääketieteen, fysioterapian ja muiden terapiamenetelmien keinoin.

Lue lisää cp-vammaan liittyvistä kivuista:

CP-portaali: Cp-vammaisen aikuisen toimintakyky (diat 16 – 19)

CP-liiton katsaus: CP-vammaisen toimintakyky heikkenee jo nuorena aikuisena