Cp-vamma ja toimintarajoitteet


Lyhyesti

  • Cp-vammaan voi liittyä erilaisia toimintarajoitteita.
  • Toimintarajoitteet voivat olla toispuoleisia tai kummallakin puolella. Ne voivat olla lihasjänteyden vaihtelua tai heikkouksia koordinaatiokyvyssä.

Hemiplegia eli toispuoleinen lihasjänteys

Hemiplegia tarkoittaa toispuoleisuutta. Tällaisessa tapauksessa poikkeava lihasjänteys ja liikemallit esiintyvät vain toisella puolella kehoa. Toinen puoli kehosta toimii lähes tai täysin normaalisti.

Hemiplegiaa aiheuttaa usein sikiöaikana tapahtunut aivoverenvuoto tai aivovaurio. Vaurion sijainti ja syntyajankohta vaikuttavat oikeisiin.

Hemiplegiaan voi liittyä myös näkökenttäpuutoksia, oppimisvaikeuksia ja epilepsiaa.


Diplegia eli jalkojen toimintavaikeus

Diplegia tarkoittaa jalkojen toimintavaikeutta. Myös käsien toiminnassa on usein rajoitteita. Diplegiaa aiheuttavat usein keskosuuden erityisongelmat, kuten aivojen hapenpuute tai aivoverenvuoto.

Lihasjänteyden vaihtelu tai pakkoliikkeet riippuvat vaurion sijainnista. Diplegiaan voi liittyä vaikeuksia myös oppimisessa, toiminallisen näön käytössä tai kehon hahmottamisessa.

Diplegiaa ja tetraplegiaa voi olla vaikea erottaa toisistaan.


Tetraplegia eli käsien ja jalkojen toimintarajoitteet

Tetraplegia on vaurio, joka aiheuttaa toimintarajoitteita kummallakin puolella käsissä ja jaloissa.

  • Spastinen tetraplegia tarkoittaa, että raajat ovat jäykät.
  • Dystoninen tetraplegia tarkoittaa, että lihasjänteys vaihtelee jäykästä velttoon.

Aivovaurion syntyminen on usein yhteydessä perinataaliajan akuutteihin elvytys- ja tehohoitotilanteisiin. Perinataaliaika tarkoittaa kehitysvaihetta, joka alkaa 23. raskausviikosta ja kestää ensimmäiseen syntymänjälkeisen viikkoon.


Atetoosi eli alhainen lihasjänteys

Atetoosi tarkoittaa alhaista lihasjänteyttä, koordinaatiovaikeuksia ja jatkuvaa tahatonta lihasliiketta. Lihasliike voi olla pientä tai suurta ja esiintyä erityisesti kasvoissa tai käsissä. Atetoosi voi olla itsenäinen vamma tai esiintyä spastisen cp-oireyhtymän lisäoireena.


Ataksia eli motorinen häiriö

Atakasia tarkoitaa motorista häiriötä, jossa lihakset eivät toimi hallitusti. Henkilöllä on tällöin vaikeuksia tasapainossa ja liikkeen kohdistamisessa. Ataksia johtuu yleensä pikkuaivojen epämuodostumista.