Mitä mmc on?


Lyhyesti

  • Mmc on liikuntavamma, joka johtuu selkäydinkohjusta tai selkärankahalkiosta.
  • Vamman oireita ovat jalkojen halvausoireet sekä peräsuolen, rakon ja sukuelinten toimintahäiriöt.
  • Vammaa hoidetaan leikkaamalla selkäydinkohju mahdollisimman pian syntymän jälkeen.

Mitä mmc tarkoittaa?

Mmc on lyhenne sanasta meningo-myelo-seele. Se tarkoitaa selkäydinkohjua tai selkärankahalkiota. Se on synnynnäinen selkärangan ja selkäytimen epämuodostuma. Siihen liittyy aina osittainen selkäytimen vaurioituminen.


Esiintyvyys

Mmc-vamma on noin 0,3% vastasyntyneistä eli se ei ole kovin yleinen. Suomessa mmc-diagnoosin saaneita on noin 1000. Uusia diagnooseja annetaan vuosittain 15–20.


Kuinka mmc-vamma syntyy?

Normaalitilanteessa sikiön hermostoputki sulkeutuu ja siitä muodostuvat myöhemmin aivot ja selkäydin. Meningo-myelo-seelessä hermostoputki ei sulkeudu täydellisesti. Selkärangan yhden tai useamman nikaman takakaari jää sulkeutumatta.

Sikiön kasvaessa aivo-selkäydinnestettä ja selkäydin hermoineen tai joissain tapauksissa vain selkäydinkalvot tunkeutuvat ulos auki jääneestä kohdasta. Siksi lapsella on syntyessään pullistuma selkärangassa.

Selän kohju tai aukile suljetaan kirurgisesti mahdollisimman pian syntymän jälkeen, yleensä ensimmäisen elinvuorokauden aikana. Mmc-vamma syntyy raskauden alkuvaiheessa, viikoilla 5–6.


Mmc on liikuntavamma

Mmc on liikuntavamma, joka hidastaa tai estää motorista kehitystä. Koska selkäydin ei kehity normaalisti, eivät vaurion alapuolella sijaitsevat hermoyhteydet toimi kunnolla.

Vamman vaikeusaste vaihtelee sen mukaan, millä korkeudella kohju sijaitsee. Myös selkäytimen vaurio vaikuttaa vammaan.

Valtaosalla mmc-lapsista vamma rajoittuu lantion ja alaraajojen alueelle. Se ilmenee eriasteisina halvausoireina sekä peräsuolen, rakon ja sukuelinten toimintojen häiriöinä. Joillakin voi myös olla kognitiivisia toimintahäiriöitä ja tuntopuutoksia iholla. Kädet toimivat yleensä hyvin.

Monella mmc-lapsella on myös aivojen nestekierron häiriö eli hydrokefalia.


Ei tiedetä, mistä mmc johtuu

Mmc-vamman syntysyytä ja -mekanismia ei tunneta. Perinnöllisillä tekijöillä saattaa olla vaikutusta, koska vamman yleisyys vaihtelee eri maissa. Yhdellä lapsella todettu mmc-vamma lisää seuraavien lasten riskin noin seitsemänkertaiseksi.

Tärkein vamman syntyyn vaikuttava tekijä on alkion foolihappovaje. Kehittyneissä maissa tämä johtuu usein äidin foolihappoaineenvaihdunnan häiriöstä tai jonkin lääkeaineen pitkäaikaisesta käytöstä. Suurten foolihappoannosten nauttiminen ennen raskautta ja ensimmäisten raskausviikkojen aikana on todettu vähentävän vamman toistumisriskiä perheessä jopa 70%.


Mmc-vamman hoito

Mmc-vamman toistaiseksi ainoa hoitokeino on sulkea selkä leikkauksella mahdollisimman nopeasti syntymän jälkeen. Näin pienennetään infektioriskiä. Hoitomuodot kuitenkin kehittyvät koko ajan. Mmc-lasten eloonjäämistodennäköisyys on noussut paljon 1950-luvun jälkeen. Tuolloin spina bifada -vammautuneiden vastasyntyneiden kuolleisuus oli jopa 90%.

Vaikka mmc:tä ei voida vielä parantaa, auttavat kuntoutus, korjausleikkaus ja sopivat apuvälineet. Ne lisäävät elämänlaatua huomattavasti. Valtaosa mmc-ihmisistä voi elää varsin tavallista elämää.


Kysy lisää

suunnittelija (pienet vammaryhmät)

Petra Peltonen