Avustajapalvelu – tukea harrastus- ja virkistystoimintaan


Lyhyesti

  • Avustajapalvelu tukee CP-liiton kohderyhmään kuuluvien ihmisten harrastus- ja virkistystoimintaa.
  • Hakijan on hankittava avustaja itse, ja CP-liitto maksaa hänen palkkionsa.
  • Palvelua voidaan myöntää yhdelle hakijalle enintään 70 tuntia vuodessa.


Kenelle avustajapalvelu on tarkoitettu?

CP-liiton avustajapalvelu tukee vammaisten ihmisten ja heitä hoitavien omaisten harrastus- ja virkistystoimintaa. Palvelua myönnetään yhdellä hakijalle vuosittain enintään 70 tuntia.

Avustajapalvelua voidaan myöntää CP-liiton toimintapiiriin kuuluville ihmisille eli cp-, mmc- ja hydrokefaliavammaisille tai varhaislapsuudestaan muista neurologisista syistä liikuntavammaisille ihmisille.

Avustajan hankkiminen ja palkkion maksaminen

Avustajapalvelua hakevan on itse hankittava avustaja. Avustajan on oltava täysi-ikäinen eikä hän voi asua samassa taloudessa avustettavan kanssa.

Avustajan palkkio on 9 euroa tunnilta. Avustaja voi toimia enintään 10 tuntia vuorokaudessa. Palkkio maksetaan suoraan avustajalle, kun työ on tehty. Palkkiosta vähennetään ennakonpidätys. CP-liitto maksaa avustajan palkkion muttei muita kuluja, kuten matkakuluja.

CP-liiton pakollinen tapaturmavakuutus koskee myös avustajia. Muita avustajapalvelutoiminnassa aiheutuneita vahinkoja liitto ei korvaa.


Hae avustajapalvelua

Avustajapalvelua myönnetään kertaluonteisesti ennalta anotuksi ajaksi. Sitä ei voida myöntää jatkuvana toimintana, vaan jokaista kertaa ja tarkoitusta varten pitää tehdä oma hakemus. Avustajapalvelua ei voi myöntää jälkikäteen.

Avustajapalvelun sähköinen hakulomake

Avustajapalvelun hakulomake (pdf)

Hae avustajapalvelua täyttämällä lomake sähköisesti tai tulostamalla se ja toimittamalla osoitteeseen:

Suomen CP-liitto ry
Anne Heiskanen
Malmin kauppatie 26
00700 Helsinki

Muista liittää kopio lääkärintodistuksesta liitteeksi, kun haet avustajapalvelua ensimmäistä kertaa!


Lisätietoja

kurssisihteeri

Anne Heiskanen