Avustajapalvelu – tukea harrastus- ja virkistystoimintaan


Lyhyesti

  • Avustajapalvelu on kaikille CP-liiton kohderyhmään kuuluville tarkoitettua tukea harrastus- ja virkistystoimintaan.
  • Sitä voidaan myöntää yhdelle henkilölle enintään 70 tuntia vuodessa.
  • Avustajapalvelu on aina kertaluonteista. Sitä pitää joka kerta hakea erikseen.

Avustajapalvelu on kaikille liiton toimintapiiriin kuuluville

Suomen CP-liitto ry:n avustajapalvelun tarkoitus on tukea vammaisten ja heitä hoitavien omaisten harrastus- ja virkistystoimintaa. Avustajapalvelua myönnetään vuosittain enintään 70 tuntia yhdelle henkilölle.

Avustajapalvelua voidaan myöntää CP-liiton toimintapiiriin kuuluville. Tämä tarkoittaa cp-, mmc- ja hydrokefaliavammaisia tai varhaislapsuudestaan neurologisista syistä liikuntavammaisia.

Avustajan hankkiminen ja palkkion maksaminen

Avustaja pitää hankkia itse ja hänen täytyy olla täysi-ikäinen. Hän ei voi asua samassa taloudessa avustettavan kanssa.

Avustajan palkkio on 9 euroa / tunti. Avustaja voi toimia enintään 10 tuntia vuorokaudessa. Palkkio maksetaan suoraan avustajalle, kun työ on tehty. Palkkiosta pidätetään ennakonpidätys. CP-liitto maksaa avustajan palkkion, mutta ei muita kuluja, kuten matkakuluja.

Liiton pakollinen tapaturmavakuutus koskee myös avustajia. Muita avustajapalvelutoiminnassa aiheutuneita vahinkoja liitto ei korvaa.


Avustajapalvelun anominen

Avustajapalvelua voidaan myöntää vain kertaluonteisesti ennalta anotuksi ajaksi. Sitä ei voida myöntää jatkuvana toimintana. Jokaista kertaa ja tarkoitusta varten pitää tehdä oma anomus. Avustajapalvelua ei voi myöntää jälkikäteen.

Hae avustajapalvelua näin:

Täytä hakulomake ja toimita se liiton toimistoon sähköisesti tai tulostettuna osoitteeseen:

Suomen CP-liitto ry
Anne Heiskanen
Malmin kauppatie 26
00700 Helsinki

Muista liittää kopio lääkärintodistuksesta liitteeksi, kun haet avustajapalvelua ensimmäistä kertaa!

Hae avustajapalvelua

Täytä sähköinen lomake ja hae avustajapalvelua.

Avustajapalvelun hakulomake

Avustajapalveluohje

Lisätietoja

kurssisihteeri

Anne Heiskanen