Oikeuksienvalvonta, ohjaus ja neuvonta


Lyhyesti

Oikeuksienvalvonta on CP-liiton keskeisimpiä tehtäviä. Tavoitteena on vammaisten ihmisten yhdenvertaisuus ja täysi osallistuminen yhteiskuntaan.

CP-liiton sosiaaliohjaus ja -neuvonta auttavat yksittäisen ihmisen oikeuksien valvonnassa.


CP-liitto valvoo oikeuksia yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa

Suomen CP-liitto ry valvoo oikeuksia yhdessä muiden järjestöjen kanssa. Vammaisten oikeuksia valvotaan työryhmissä ja asiakaskohtaisissa verkostoissa. CP-liitto on mukana Vammaisfoorumissa, joka on vammais- ja potilasjärjestöjen virallinen yhteistyöjärjestö ja oikeuksienvalvontaverkosto. Yhdessä ääni kuuluu selvemmin.

Jäsenyhdistykset ja liiton työntekijät ovat tärkeässä roolissa

Jokainen CP-liiton työntekijä valvoo vammaisten oikeuksia erityisalueillaan - aluetyössä sekä nuoriso-, liikunta- ja aikuistoiminnassa. Julkisten palvelujen puuttuminen tai niiden huono toteutus ovat tärkeää tietoa yleiseen oikeuksien valvontaan.

CP-yhdistyksillä on myös tärkeä rooli alueellisessa ja paikallisessa oikeuksien valvonnassa. Yhdistysten tukena toimivat aluetyön suunnittelijat. CP-liitto järjestää yhdistysten jäsenille tarpeen mukaan luentoja ja koulutuksia lainsäädännöstä ja oikeuksista.


Sosiaaliohjaus ja neuvonta

CP-liitto auttaa löytämään tukitoimia elämänkaaren eri vaiheissa ja ratkaisuja ongelmatilanteissa. Liitosta voit saada neuvoja hakemusten tekemiseen ja kielteisistä päätöksistä valittamiseen.

Ota siis rohkeasti yhteyttä! Jokainen yhteydenotto voi auttaa samanlaisessa tilanteessa olevia.


Kysy sosiaaliturvasta ja palveluista

järjestöpäällikkö

Virpi Peltomaa

sosiaalisen kuntoutuksen asiantuntija

Päivi Ritvanen

aluetyön suunnittelija (myös tuetut lomat)

Piia Jolla

Suunnittelija (myös pienten lasten cp-perheiden vertaistuki)

Merja Partanen

aluetyön suunnittelija

Jari Turku


Kysy järjestöasioista

järjestöpäällikkö

Virpi Peltomaa


Kysy sopeutumisvalmennuksesta ja sosiaalisesta kuntoutuksesta

sosiaalisen kuntoutuksen asiantuntija

Päivi Ritvanen

kurssisihteeri

Anne Heiskanen


Kysy aikuistoiminnasta

suunnittelija (aikuistoiminta)

Heidi Huttunen


Kysy pienistä vammaryhmistä

suunnittelija (pienet vammaryhmät)

Petra Peltonen


Kysy aluetyöstä (Itä-Suomi, Keski-Suomi, Uusimaa)

Suunnittelija (myös pienten lasten cp-perheiden vertaistuki)

Merja Partanen


Kysy aluetyöstä (Pohjois-Suomi, Kainuu, Etelä-Pohjanmaa)

aluetyön suunnittelija (myös tuetut lomat)

Piia Jolla


Kysy aluetyöstä (Lounais-Suomi, Länsi-Suomi) ja nuorisotyöstä

aluetyön suunnittelija (21.9. saakka)

Elina Perttula

aluetyön suunnittelija

Jari Turku


Lakineuvonta

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy on erikoistunut vammaisten asioiden ajamiseen. Lakitoimistosta voi saada maksutonta puhelinneuvontaa, esimerkiksi syrjintään tai päätöksistä valittamiseen liittyvissä asioissa.

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy
p. 050 552 0024
kumpuvuori.fi