Palveluita puhevammaisille – puhetupakeskus, tulkkaus ja kommunikaatio-ohjaus


Lyhyesti

  • Puhevammaisten palveluja ovat tulkkauspalvelut ja kommunikaatio-ohjaus.
  • Tulkkauspalvelut ja kommunikaatio-ohjaus ovat maksuttomia palveluita.
  • Puhevammaisella on oikeus käyttää tulkkauspalveluja vähintään 180 tuntia vuodessa.
  • Puhevammaisten asian toimikunta valvoo puhevammaisten oikeuksia.


Puhetupakeskus – tulkkauspalvelut puhevammaisille

Suomen CP-liitto ry valvoo puhevammaisten oikeuksia ja tuottaa heidän tarvitsemiaan palveluita. CP-liiton puhetupakeskus tuottaa vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluista annetun lain mukaisia puhevammaisten tulkkauspalveluja. Lainmukaisten palvelujen järjestäjänä on Kela, joka on kilpailuttanut palvelut.

Puhetupakeskus tuottaa puhevammaisten kommunikaatio-opetusta ja -ohjausta puhevammaisten henkilöiden läheisille. Tätä palvelua hankkivat kunnat. Keskuksen 11 tulkkia tarjoavat myös kommunikaatio- ja sosiaaliohjausta sekä neuvontaa. Lisäksi keskus kehittää tulkkauspalveluja, tiedottaa, kouluttaa ja tarjoaa asiantuntijapalveluita.

Puhetupakeskus on Kelan hyväksymä palvelutuottaja. Se ottaa vastaan myös kolmannen tahon tilauksia.

Puhetupakeskuksen toimintaa voit seurata myös Facebookissa.


Toteutamme puhevammaisten tulkkauspalvelua silloin, kun ihmisellä on kommunikaatio-ongelma ja  tarve käyttää tulkkauspalvelua. Kommunikaatio-ongelmia aiheuttavat mm. afasia, autismi, cp-vamma, dysartria, etenevä neurologinen vamma, kehitysvamma sekä kielellinen erityisvaikeus jne. Ihmisten kommunikaatiovaikeuksia voivat aiheuttaa mm. puheen ymmärtämisen ja tuottamisen eriasteiset häiriöt, kirjoittamisen sekä lukemisen erilaiset vaikeudet. 

Tulkin tehtäviä ovat mm. asioimistulkkaus, kongressi- ja seminaaritulkkaus, kerhotulkkaus, lastentulkkaus, sairaanhoidolliset tilanteet, teatteri- ja museotulkkaukset, tapahtuma- ja vapaa-ajantulkkaus, työelämäntulkkaus, hengelliset tilanteet sekä erilaiset urheilutapahtumat.

Yleisemmin tulkkauksessa käytämme erikoisosaamisena puhetta tukevia sekä korvaavia menetelmiä kuten kuvakommunikaatiota ja teknisiä laitteita, piirroksia/piirtämistä, graafisia symboleja, esinekommunikaatiota, epäselvän puheen selventämistä, eleitä, ilmeitä, erilaisia äänenpainoja, tukiviittomia, sormiaakkosia ja kirjoittamista tietokoneen, kirjoituslaitteen tai aakkostaulun avulla. 

 


Puhevammaisten tulkki tukee ja kannustaa puhevammaista ihmistä vuorovaikutukseen toisten kanssa! Hän mahdollistaa äänen puhevammaiselle ihmiselle.

TULKKAUSPALVELUA TOTEUTTAVAT KELAN HYVÄKSYMÄT TULKIT:

Tiina Haaraoja
Virpi Heikkinen
Heli Honko-Pekkarinen - också på svenska
Marita Joensuu
Tiina Jokela
Annina Lindeman
Daniela Spring - också på svenska2018 vuoden alusta myös
Tapani Alanen
Päivi Hartikainen
Jaana Hännikäinen
Sanna Joutsen
Tiina Kapanen
Anne Puromäki
Margareta Ådjens-Laakso - också på svenska

palveluntuottaja, sopimusyhteistyökumppaneiden ja henkilöstön yhteyshenkilö

yhteystieto: heli.honko@cp-liitto.fi / puhetupa@cp-liitto.fi

p. 040 501 8212

ASIAKASPALAUTTEEN ANTAMINEN:

Halutessasi voit antaa palautetta saamastasi tulkkauspalvelusta joko kirjallisesti  suoraan palveluntuottajalle, suullisesti tulkkauksen jälkeen suoraan tulkille tai Kelaan.

Palveluntuottajalle sähköpostitse puhetupa@cp-liitto.fi

Kelaan voit antaa palautetta oheisen linkin kautta:

http://www.kela.fi/palaute

 


Kenelle Kelan tulkkauspalvelut on tarkoitettu?

Kelan tulkkauspalvelut on tarkoitettu Suomessa asuville, joilla on jokin seuraavista:

  • kuulovamma
  • kuulonäkövamma
  • puhevamma.

Tulkkauspalvelun käyttäjän täytyy myös pystyä ilmaisemaan itseään tulkkauksen avulla ja käyttää jotakin toimivaa kommunikointimenetelmää. Kommunikointimenetelmiä ovat esimerkiksi puhetulkkaus, kirjoitustulkkaus ja kuvat. Kuulo- tai puhevammaisella on oikeus käyttää tulkkauspalvelua vähintään 180 tuntia vuodessa.

Tulkkauspalvelu on maksutonta.


Näin haet oikeutta tulkkauspalveluun:

  1. Tee hakemus lomakkeella TU1 – Vammaisen henkilön tulkkauspalveluhakemus.
  2. Täytä hakemuksen liitteeksi asiakasprofiililomake. Jos sinulla on puhevamma, täytä profiililomake TU11.

Kommunikaatio-ohjaus

Kommunikaatio-ohjausta voidaan järjestää puhevammaisen perheenjäsenelle. Se on kuntoutusta täydentävä palvelu, jonka kunta järjestää esim. sopeutumisvalmennuksena, joka perustuu vammaispalveluasetuksen 15 §:ään. Kommunikaatio-ohjausta voidaan tarvita, kun perheenjäsenet opettelevat tukiviittomia tai harjoittelevat kommunikointikansion ja kommunikointisovelluksen käyttöä.

Kommunikaatio-ohjaus on määrärahasidonnaista palvelua. Se täydentää kuntoutuspalveluja. Se ei korvaa puheterapiaa tai lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvaa kommunikoinnin apuvälinearviointia eikä niihin sisältyvää ohjausta.

Lisää tietoa kommunikaatio-ohjauksesta löydät seuraavilta sivuilta:


Puhevammaisten asiain toimikunta valvoo oikeuksia

Puhevammaisten asiain toimikunnan tarkoituksena on valvoa puhevammaisia koskevaa lainsäädäntöä ja sen toteuttamista. Tarkoituksena on mahdollistaa ja edistää puhevammaisten yhdenvertaisuutta.

Toimikunta antaa lausuntoja ja kannanottoja, tekee yhteistyötä eri viranomaisten ja järjestöjen kanssa sekä tiedottaa.


Lisätietoja

tulkkipalveluvastaava

Heli Honko